Tìm hiểu Magento – Taxes

Managing Taxes

 • Magento cung cấp một loạt các lựa chọn cho việc xác định các loại thuế .
 • Tax classes được sử dụng để xác định Tax Rules. Quy định thuế được xác định như là một sự kết hợp của Product Class, Customer Class, Tax zone .
 • Mỗi loại khách hàng có thể được gán một class khi bạn xác định chúng và mỗi sản phẩm được gán một Tax class.
 • Magento phân tích các giỏ hàng của từng khách hàng và tính toán thuế phù hợp theo các Class của các khách hàng, các Class của các sản phẩm trong giỏ hàng và khu vực của khách hàng.

General settings

Bước 1:Setup Tax Classes

1.Trong admin menu , chọn System à Configuration.

2.Ở Panel bên trái , chọn Tax trong tab Sales

3.Click để expand TaxClasses section.

magento

magento

 1. Cài đặt Tax Class for Shipping , chọn kiểu phù hợp :

Taxable Goods

Shipping

Tax Exempt

Bước 2:Mở Calculation Settings

1.Expand Calculation setting section

magento

magento

2.TaxCalculation Method Based On : Xác định địa chỉ vận chuyển, địa chỉ thanh toán, địa chỉ mua hàng.

 1. Shiping Prices : Có thể được định dạng bởi admin, hoặc thu từ Gateways nào đó.

4.Apply Customer Tax : Trước hoặc sau khi Discount.

5.Apply discount On Prices : Áp dụng giảm giá bao gồm cả thuế được tính căn cứ vào thuế cửa hàng, nếu chọn ” Apply Tax after Discount”.

 1. 6. Enable Cross Border Trade : Khi giá Category bao gồm thuế, kích hoạt thiết lập này sẽ sửa giá không có vấn đề gì khi là tỷ lệ thuế của khách hàng .

Bước 3: Expand Default Tax Origin Calculation section

magento

magento

Section này để xác định Quốc gia của bạn.

Bước 4: Expand Prices Display Settings section

magento

magento

Section này để xác định cách hiển thị giá theo thuế trong Catalog, Shipping

Bước 5: Expand Shopping Cart Display Settings section

magento

magento

Section này để xác định cách hiển thị giá theo thuế trong Giỏ hàng.

Product Tax Class

€ Để định nghĩa Product tax class:
 • Sales menu, chọn Tax à Product Tax Class

 

magento

magento

 • Click Add New button :

 

magento

magento

 • Trong trường Class Name , điền tên của Tax class.

 

Click Save Class button.

Customer Tax Class

€ Để định nghĩa Customer tax class:
 • Sales menu, chọnTax à Customer Tax Classes .
 • Chọn Add New buttonta sẽ được như sau:

 

magento

magento

 • Trong trường Class Name , điền tên của tax

 

 

Click the Save Class button.

 

Tax Zones và Rates

€ Để định nghĩa tax zones và rates:
 • Từ Sales menu, chọn Tax à Manage Tax Zones and Rates .

 

magento

magento

 • Click Add New Tax Rate button ta sẽ được như sau:

 

magento

magento

 

 • Trong Tax Identifier , điền tên duy nhất cho tax nà Không có khoảng cách. Định dạng này không show trong web store nếu Tax Titles được điền.
 • Điền Country State .

 

 • Trong trường Rate , Xác định phần trăm

 

 • Trong Tax Titles , điền tên

 

 • Click Save Rate

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 10:02:27', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')