TÍCH HỢP THANH TOÁN BẢO KIM VÀO WEBSITE

TÍCH HỢP THANH TOÁN BẢO KIM VÀO WEBSITE

Bạn có một trang web bán hàng, bạn muốn thanh toán các giao dịch của mình tiện lợi qua các cổng thanh toán điện tử ?
Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tích hợp thanh toán Bảo Kim vào website của bạn (Bảo Kim cũng khá nổi như Ngân Lượng và thanh toán của họ cũng khá là an toàn, tiện lợi).

Mô tả đơn giản thế này:
B1. Trong mỗi sản phẩm đăng trên website của bạn, bạn đặt vào đó một button “Mua qua Bảo Kim”

buttonBAOKIM
B2. Người mua hàng click vào đó, website điều hướng đến trang thanh toán ở Bảo Kim.
B3. Người mua thanh toán xong, kết quả thanh toán sẽ được Bảo Kim trả về website của bạn, xử lý kết quả đó ra sao là việc của bạn.

Để tích hợp thanh toán Bảo Kim, bạn phải chuẩn bị những điều sau đây:
1. Quan trọng nhất, đó là bạn phải có website.
2. Người đăng sản phẩm (người bán) phải có tài khoản ở Bảo Kim (bên Bảo Kim kiểm tra đơn hàng mình gửi lên mà email người bán không tồn tại ở Bảo Kim là họ không nhận đâu).

Bắt đầu tích hợp:

B1: Đăng nhập vào baokim.vn (Chưa có tài khoản thì đăng ký nhé – nạp tiền vào càng tốt, dễ test).
B2: Click vào Quản lý Website tích hợp.- > đăng ký tích hợp mới (Điền đủ thông tin về website của bạn và làm theo hướng dẫn của Bảo Kim)
Link :  https://www.baokim.vn/developers/website-tich-hop/dang-ky

regWebBaokim

Ví dụ như thế này
registerWebsiteBaoKim
Chú ý: copy hoặc chụp lại ảnh password mà họ gửi cho mình sau bước 1 (vì chỉ xem được 1 lần duy nhất – nó là biến secure_pass sau này)
Khi đã Xác minh thành công, có nghĩa là bên Bảo Kim đã chấp nhận website của bạn.
B3: Vào mục website của bạn , ID là merchant_id mà bạn cần dùng để tích hợp , hãy ấn vào tích hợp). Mình chọn loại ngôn ngữ PHP.

tichHopBaoKim

tichHopBaoKim
B4. Sau khi down file của Bảo Kim về sẽ hiện ra như thế này (source code)
Đổi $merchant_id (ở B3) và $secure_pass(lấy ở B2).
Nhìn code đi và đọc quy trình tích hợp Bảo Kim ở dưới nhé :

 

 

Hãy tạo ra một đối tượng kiểu BaoKimPayment và gọi các hàm sau đây
Hàm createRequestUrl(các thông số đi kèm) sẽ tạo ra thông tin đơn hàng gửi sang BaoKim.vn, chúng ta
sẽ thả URL vào button “Thanh toán bằng Bảo Kim”
Ví dụ như một URL của mình có dạng:
https://www.baokim.vn/payment/customize_payment/order?business=tke.constructor%40gmail.com&merchant_id=18563&order_description=&order_id=1&shipping_fee=0&tax_fee=0&total_amount=5000000&url_cancel=&url_detail=&url_success=&checksum=B4952

1. Đây là thông tin các thông số gửi lên

    Tên trường    Kiểu dữ liệu  Bắt buộc
   order_id    String(45) Y Mã đơn hàng thanh toán submit lên baokim.vn
business Email – string(45) Y Email tài khoản người bán
total_amount double Y Giá trị đơn hàng
shipping_fee double N Phí vận chuyển
tax_fee double N thuế
order_description string(300) N Mô tả đơn hàng
url_success URL – string(255) Y Địa chỉ nhận kết quả trả về từ baokim.vn để cập nhật thông tin thanh toán vào đơn hàng
url_cancel URL – string(255) N Địa chỉ trả về khi người thanh toán click vào link Từ chối thanh toán
url_detail URL – string(255) N Địa chỉ chứa thông tin chi tiết về đơn hàng trên website tích hợp
Checksum String Y Chuỗi bảo mật tránh giả mạo thông tin (cách thức tạo ghi ở bên dưới)
currency String N Loại tiền tệ sử dụng thanh toán
 1. Bảo Kim verify thông tin gửi sang, hiển thị trang thanh toán cho người mua thực hiện thanh toán
 2. GD thành công, Bảo Kim tiến hành redirect về website merchant theo đường dẫn trong biến url_success trong đơn hàng
 order_id String(45)  Y Mã hóa đơn thanh toán submit lên baokim.vn
transaction_id String(13)  Y Mã giao dịch thanh toán trên baokim.vn
created_on Integer  Y Thời điểm tạo giao dịch trên hệ thống baokim.vn. Tính bằng số giây kể từ thời điểm 1/1/1970 12:00 AM (ví dụ 1283220985 = 31-08-2010:16:25 AM)
payment_type Integer  Y Hình thức thanh toán: 1: thanh toán trực tiếp, 2: thanh toán an toàn
transaction_status Integer  Y Trạng thái giao dịch
total_amount Double Y Tổng số tiền người mua thanh toán (có thể bao gồm thêm phí khi thanh toán qua internet banking, phí chuyển tiền…)
net_amount Double Y Số tiền người bán thực nhận
fee_amount Double Y Phí dịch vụ baokim thu
merchant_id Integer Y Mã website tích hợp
customer_name String(100) Y Tên người thanh toán
customer_email String(45) Y Email người thanh toán
customer_phone String(45) Y Số điện thoại người thanh toán
customer_address String(255) N Địa chỉ người thanh toán
Checksum String(32) Y Chuỗi bảo mật tránh giả mạo thông tin


Trạng thái giao dịch:

 • 1: giao dịch chưa xác minh OTP
 • 2: giao dịch đã xác minh OTP
 • 4: giao dịch hoàn thành
 • 5: giao dịch bị hủy
 • 6: giao dịch bị từ chối nhận tiền
 • 7: giao dịch hết hạn
 • 8: giao dịch thất bại
 • 12: giao dịch bị đóng băng
 • 13: giao dịch bị tạm giữ (thanh toán an toàn)
 • X: các trạng thái giao dịch khác

B5. Bắt đầu từ các bước này , bạn cần gọi hàm verifyResponseUrl() để xác minh thông tin bên Bảo Kim trả về.

Website merchant tiến hành kiểm tra chuỗi bảo mật checksum trong thông tin trả về theo url_success từ Bảo Kim

 • Tiến hành lưu thông tin GD nếu kiểm tra mã checksum thành công(LƯU Ý: không hoàn thành đơn hàng)
 • không xử lý đơn hàng nếu kiểm tra mã checksum không thành công
 • Website merchant nhận BPN bắn sang từ Bảo Kim (theo đường dẫn do website merchant quy định), tiến hành các xử lý sau
 • Đối soát thông tin về mã gd, mã đơn hàng, số tiền, trạng thái giao dịch… với thông tin nhận được trên url_success (bước 4)
 • Nếu thông tin đối soát là chính xác ⇒ hoàn thành đơn hàng, giao hàng cho người mua
 • Nếu thông tin không chính xác ⇒ kiểm tra lại giao dịch bằng tay trên BaoKim.vn

Link kiểm thử: https://www.baokim.vn/developers/tai-lieu/44/thanh-toan-kiem-thu

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:26:51', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')