Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
thanh toán qua authorize.net

Thanh Toán qua Authorize.net bằng thẻ tín dụng

Thanh Toán qua Authorize.net

Thanh Toán qua Authorize.net bằng thẻ tín dụng và Demo ứng dụng tích hợp Authorize.net.

 

Authorized.net là một hệ thống cung ứng dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến,cho phép người sử dụng thông qua hệ thống kiểm tra tài khoản thẻ tín dụng qua website này chỉ với kết nối internet.

 

 

1.Tìm hiểu phương thức sử dụng Authorized.net.

Đầu tiên,Bạn cần có một tài khoản để truy cập vào hệ thống của trang web bằng cách truy cập vào đường link sau:

https://developer.authorize.net/sandbox/

Việc tạo tài khoản sanbox là khá đơn giản,sau đó bạn truy cập vào đường link sau để tiến hành đăng nhập:

https://sandbox.authorize.net/

Sau khi tiến hành đăng nhập,Authorize.net sẽ xung cấp cho bạn một giao diện quản lí tài khoản bao gồm các công cụ quản lí giao dịch và tài khoản như sau:

 

login-sanbox

sanbox

 

 

 

-Trong phần Virtual Terminal,bạn sẽ thấy một form mô phỏng hình thức giao dịch qua Authorize.net bằng credit card (trong bài này chúng ta sẽ mô phỏng lại form này để thanh toán qua cổng thanh toán Authorize.net):

 

 

 

Virtual-teminal

Virtual-teminal

 

 

form thanh toan

form thanh toan

 

 

 

2.Xây dựng form thanh toán qua Authorize.net.

Ý tưởng ở đây  là:-xây dựng một file payment-form.php để nhận dữ liệu nhập vào.

-xây dựng một file payment-functions.php dể xử lí dữ liệu nhập vào từ form và SDK được xây dững sẵn của Authorize.net.

-các file javascript và style css.

-Demo một phần của payment-form:

 

 

 

 

-Demo một đoạn code của file payment-functions:

 

 

 

-form xây dựng sẽ như sau:

 

 

formbuild

formbuild

-Sau cùng bạn cần download SDK của Authorize.net để tích hợp cùng với form nêu trên tại link sau:

http://developer.authorize.net/downloads/

source code payment-form: https://www.dropbox.com/s/z38j32wwshie7u6/payment-form.zip?dl=0

-Đây là một số mã số thẻ tín dụng test được cung cấp để bạn có thể test trên hệ thống:

 

after-pay

after-pay

You may also like...

1 Response

  1. Hoài says:

    Bạn có thể giúp mình code đầy đủ kết nối cổng thanh toán authorize.net vào website được không ? Mình lấy code về mà không biết phải làm sao để tích hợp được cả. Cảm ơn bạn nhiều nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">