Tài liệu Magento tiếng việt Marketing & Promotions

Chương 23: Khuyến mãi (Promotions)

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập quan hệ sản phẩm, và sử dụng các quy định giá để kích hoạt giảm giá dựa vào các điều kiện khác nhau. Dưới đây là một vài cách bạn có thể sử dụng quy định giá để đề xuất các ưu đãi cho khách hàng:

 • Tặng khách hàng tốt nhất phiếu giảm giácho một mặt hàng nhất định
 • Miễn phí giao hàng khi mua hàng vượt mức tiền nhất định
 • Đặt một khuyến mãi trong một khoảng thời gian

Với các quy định giá, bạn có thể thiết lập trước, và chúng sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào các điều kiện yêu cầu được  thỏa mãn.

 1. Mối quan hệ giữa các sản phẩm (Product Relationships)

Một cách đơn giản để quảng bá các sản phẩm khắp các danh mục là thiết lập các mối quan hệ giữa các sản phẩm. Các tùy chọn có thể sử dụng là: Up-sell, Cross-sell hoặc sản phẩm có liên quan.

 

 • Sản phẩm liên quan (Related Products)

promotion and Marketing

 • Up-sells

promotion02

 • Cross-sells

promotion03

 1. Quy định giá danh mục

Các quy định về giá danh mục có thể được sử dụng để chọn lọc, đưa các sản phẩm đang được bán theo những điều kiện nhất định. Quy định giá danh mục không được sử dụng các mã giảm giá, vì chúng được kích hoạt trước khi một sản phẩm được đưa vào giỏ hàng.

promotion04

 • Các bước thiết lập quy định giá

Bước 1: Tạo quy định mới

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Promotions > Catalog Price Rules.
 2. Tại góc trên bên phải, bấm Add New Rule.

Các tùy chọn bên trái bao gồm: Rule Information, Conditions, và Actions.

promotion05

 1. Trong trang Rule Information, làm như sau:
 • Điền thông tin vào các trường Rule Name Description. Những trường này chỉ dành cho tham chiếu cục bộ.
 • Đặt Status là “Active.”
 • Chọn Websites nơi mà quy định này sẽ áp dụng.
 • Chọn Customer Groups để áp dụng quy định cho các nhóm khách hàng.

Để chọn nhiều lựa chọn, giữ phím Ctrl (PC) hoặc Command (Mac), và bấm vào từng lựa chọn.

 • Đặt From DateTo Date để xác định khoảng thời gian có hiệu lực của quy định này. Nếu để trống, quy định này sẽ có hiệu lực sớm nhất khi quy định về giá được thiết lập.
 • Nhập số vào Priority để thiết độ ưu tiên của quy định này với các quy định khác.

Bước 2: Định nghĩa các điều kiện

Hầu hết các điều kiện khả dụng đều dựa trên những thuộc tính có sẵn. Nếu bạn muốn áp dụng quy định cho tất cả sản phẩm, hãy bỏ trống các điều kiện.

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Conditions. Quy định đầu tiên bắt đầu:

promotion06

Câu trên có hai từ gạch chân, bấm vào chúng sẽ hiện những tùy chọn cho mỗi phần. Nếu bạn lưu điều kiện mà không tạo thêm những lựa chọn thêm, quy định sẽ áp dụng cho mọi sản phẩm.

 • Bấm vào ALL và chọn “ALL” hoặc “ANY”.
 • Bấm vào TRUE và chọn “TRUE” hoặc “FALSE”
 • Không thay đổi điều kiện để áp dụng quy định cho tất cả sản phẩm
 1. Bấm Add promotion22 để bắt đầu dòng mới.
 • Trong danh sách bên dưới Product Attribute, chọn thuộc tính mà bạn muốn sử dụng như cơ sở của điều kiện. Ví dụ, lựa chọn thuộc tính “Attribute Set.”

promotion07

Điều kiện được chọn xuất hiện trong một câu, theo sau bởi hai đường dẫn được gạch chân. Câu đó viết:

promotion08

 • Bấm vào is, và chọn kiểu so sánh cần mô tả điều kiện kích hoạt. Trong ví dụ này, kiểu so sánh là “IS” hoặc “IS NOT.”
 • Sau đó, bấm vào , và chọn thuộc tính sản phẩm mà điều kiện dựa trên.

promotion09

Mục được chọn sẽ xuất hiện trong câu để hoàn thiện điều kiện.

promotion10

 • Để thêm những dòng khác, bấm vào nút Add promotion22 , và chọn một trong số những điều sau:
  • Conditions Combination
  • Product Attribute

Sau đó, lặp lại quá trình như cho đến khi điều kiện hoàn thành.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn xóa một câu nào đó, bấm vào nút Delete promotion28  ở cuối mỗi dòng.

Bước 3: Định nghĩa các hành động

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Action.

promotion11

 1. Trong mục Update Prices Using the Following Conditions, cài đặt Apply thành một trong những tùy chọn sau:

 

By Percentage of the Original Price Giảm giá sản phẩm bằng cách trừ số phần trăm (%) từ giá gốc.

VD: Nhập 10 vào Discount Amount để cập nhật giảm 10% giá sản phẩm.

By Fixed Amount Giảm giá sản phẩm bằng cách trừ  một lượng tiền cố định từ giá gốc.

VD: Nhập 10 vào Discount Amount sẽ giảm giá của sản phẩm đi 10$

To Percentage of the Original Price Giảm giá sản phẩm đến số phần trăm định trước (%)

VD: Nhập 10 vào Discount Amount sẽ khiến giá sản phẩm còn 10% so với giá gốc.

To Fixed Amount Đặt giá sản phẩm cố định

 

 1. Thực hiện một trong những bước sau:
 • Nhập giá trị vào Discount Amount
 • Để áp dụng mức giảm giá cho các sản phẩm liên quan, đặt Enable Discount to Subproducts là “Yes”. Sau đó, nhập Discount Amount để áp dụng.
 1. Nếu bạn muốn dừng việc xử lý của các quy định khác sau khi quy định này được áp dụng, đặt Stop Further Rules Processing là “Yes”. Điều này ngăn cho các khách hàng có thể nhận được nhiều giảm giá cho cùng một sản phẩm.
 2. Bấm Save and Continue Edit để lưu các thay đổi của bạn.

Bước 4: Áp dụng quy định

Khi quy định mới được thêm vào, giá cả và những ưu tiên được tính toán lại cho phù hợp.

 1. Để áp dụng quy định mới ngay lập tức, thực hiện một trong số những điều sau:
 • Bấm nút Save and Apply.
 • Từ danh sách Catalog Price Rules, bấm Apply Rules.
 1. Khi bạn tạo một quy định giá mới, nó sẽ mất khoảng một giờ hoặc hơn để trở nên có hiệu lực. Điều đó cho phép nó có đủ thời gian để đưa vào hệ thống. Sau đó, kiểm tra lại để chắc chắn nó hoạt động chính xác. Trừ những trường hợp quy định, các quy dịnh giá sẽ tự động được thực hiện với các quy định hệ thống khác mỗi đêm.

Quy định giá mới nhiều SKU

Một quy định giá đơn lẻ có thể được áp dụng cho nhiều SKU khác nhau, điều đó cho phép tạo một chương trình khuyến mãi dựa trên một sản phẩm, một nhẫn hiệu hay một danh mục. Trong ví dụ dưới đây, nhiều sản phẩm được chọn cho một quy định giá danh mục.

Để áp dụng một giá cho nhiều SKU, thực hiện những bước sau:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Promotions > Catalog Price Rules.
 2. Làm một trong những điều sau:
 • Theo hướng dẫn tạo một quy định giá danh mục
 • Trong danh sách, bấm để mởi quy định giá danh mục mà bạn muốn thay đổi.
 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Conditions. Sau đó làm theo hướng dẫn:

a. Trong dòng đầu tiên, đặt thông số đầu tiên là “ANY.”

promotion12 b. Nếu quy định về giá không có một nào dòng cho SKU, bấm Add promotion22 để bắt đầu dòng mới. Sau đó, trong danh sách          dưới Product Attribute, chọn SKU.

promotion13 c. Bấm để hiển thị nhiều lựa chọn hơn. Sau đó chọn Chooser promotion45 để hiển thị danh sách khả thi.

promotion14d. Trong danh sách, chọn từng sản phẩm mà bạn muốn áp dụng. Sau đó bấm Select promotion47 để thêm SKU đó vào điều kiện.

promotion15

 1. Hoàn thành quy định, bao gồm bất kỳ những Actions được thỏa mãn.
 2. Để áp dụng quy định, bấm Save Rule.
 3. Khi bạn tạo một quy định giá mới, nó sẽ mất khoảng hơn một giờ để trở nên có hiệu lực. Điều đó cho phép nó có đủ thời gian để đưa vào hệ thống. Sau đó, kiểm tra lại để chắc chắn nó hoạt động chính xác. Trừ những trường hợp quy định, các quy dịnh giá sẽ tự động được thực hiện với các quy định hệ thống khác mỗi đêm.
 4. Quy định giá giỏ hàng

Quy định giá giỏ hàng tạo các giảm giá cho mức checkout, dựa vào một nhóm các điều kiện. Sự giảm giá có thể được áp dụng tự động khi các điều kiện thỏa mãn, hoặc có thể được áp dụng khi khách hàng nhập một mã giảm giá có hiệu lực. Khi được áp dụng, sự giảm giá sẽ xuất hiện trong trang giỏ hàng dưới dạng tổng số phụ (subtotal).

Một khi được thiết lập, quy định giá có thể được sử dụng khi cần thiết cho một mùa hoặc quảng bá bởi thay đổi trạng thái của nó và khoảng thời gian.

promotion16 

Bước 1: Tạo quy định mới

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Promotion > Shopping Cart Price Rules. Sau đó, bấm Add New Rule.

promotion17

Những tùy chọn trong bảng điều khiển bên trái bao gồm Rule Information, Conditions, Actions và Labels

promotion18

 1. Trong phần General Information, điền thông tin vào Rule NameDescription.
 2. Nếu bạn muốn các quy định có hiệu lực ngay lập tức, đặt Status là “Active.”
 3. Để thiết lập phạm vi (scope) của quy định, làm những bước sau:
 4. Chọn Websites nơi khuyến mãi có hiệu lực.
 5. Chọn Customer Groups để chọn nhóm khách hàng nào có thể được hưởng.
 • Để làm chương trình khuyến mãi có hiệu lực chỉ cho những khách hàng đã đăng ký, không chọn “NOT LOGGED IN”.
 • Để chọn nhiều lựa chọn, giữ phím Ctrl (PC) hoặc Command (Mac), sau đó chọn.
 1. Để liên kết một phiếu giảm giá với các quy định giá, đặt Coupon “Specific Coupon”. Sau đó, làm như sau:
Uses per Counpon Xác định bao nhiêu lần mã giảm giá có thể được sử dụng. Nếu không có giới hạn, bỏ trống
Uses per Customer Xác định bao nhiêu lần mã giảm giá có thể được sự dụng bởi cùng một khách hàng đã đăng ký thuộc bất kỳ một nhóm khách hàng nào. Thiết lập sẽ không áp dụng cho khách hàng nào không đăng nhập. Nếu không có giới hạn số lần, bỏ trống.

 

 1. Để định nghĩa khoảng thời gian tốt để ban hành chương trình khuyến mãi, làm những bước sau:
 2. Bấm vào Calendar promotion19 cạnh trường From Date, và chọn ngày đầu tiên. Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên đó.
 3. Bấm vào Calendar promotion20 cạnh trường To Date, và chọn ngày cuối cùng. Chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng đó.
 4. Nhập một số vào Priority để xác định mức độ ưu tiên của quy định giá này trong quan hệ các các thông số trong Actions của các quy định khác trong trường hợp chúng được kích hoạt đồng thời. (Số 1 có mức độ ưu tiên cao nhất.)
 5. Để áp dụng quy định được công bố trong danh sách RSS feeds, đặt Public RSS Feed là “YES”.

Bước 2: Định nghĩa điều kiện

Trong bước này, các điều kiện được mô tả sẽ phải đáp ứng cho một đơn đặt hàng để đủ điều kiện cho một chương trình khuyến mãi. Quy định sẽ thành các hành động bất cứ khi nào một nhóm các điều kiện được thỏa mãn.

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Conditions. Quy định đầu tiên xuất hiện mặc định, và các trạng thái:

promotion21

Câu trên có hai từ gạch chân, bấm vào chúng sẽ hiện những tùy chọn cho mỗi phần. Nếu bạn lưu điều kiện mà không tạo thêm những lựa chọn thêm, quy định sẽ áp dụng cho mọi sản phẩm.

 • Bấm vào ALL và chọn “ALL” hoặc “ANY”.
 • Bấm vào TRUE và chọn “TRUE” hoặc “FALSE”
 • Không thay đổi điều kiện để áp dụng quy định cho tất cả sản phẩm
 • Trong danh sách bên dưới Product Attribute, chọn thuộc tính mà bạn muốn sử dụng như cơ sở của điều kiện. Ví dụ, lựa chọn thuộc tính “Attribute Set.”
 1. Bấm Add promotion22 để bắt đầu dòng mới. Sau đó, chọn một trong số những lựa chọn trong danh sách mô tả điều kiện mà bạn muốn đặt cho quy định.
 • Product attribute combination
 • Products subselection
 • Conditions combination
 • Cart Attribute

promotion23

 1. Trong danh sách bên dưới Product Attribute, chọn thuộc tính mà điều kiện sẽ dựa vào. Ví dụ, điều kiện được chọn là “Attribute Set”

promotion24

Điều kiện xuất hiện trong câu, và theo sau là hai từ được gạch chân. Câu đó viết:

promotion25

 1. Bấm vào is, và chọn kiểu so sánh cần để mô tả điều kiện thỏa mãn. Ví dụ, kiểu ta chọn là “IS” và “IS NOT”.
 2. Bấm vào , và chọn thuộc tính mà điều kiện dựa vào. Mục được chọn xuất hiện trong câu và hoàn tất điều kiện.

promotion26    6. Để thêm nhiều điều kiện, bấm Add promotion27 và thêm lần nữa, chọn một trong những mục sau:

 • Conditions Combination
 • Product Attribute

Sau đó, lặp lại quá trình đến khi điều kiện thoàn thành.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn xóa một phần của câu, bấm Delete promotion28 ở cuối dòng.

Bước 3: Định nghĩa hành động trong Actions

          Hành động của quy định giá giỏ hàng mô tả giá cả được cập nhật khi các điều kiện của quy định được thỏa mãn như thế nào.

promotion29

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Actions.
 2. Đặt Apply cho một trong số những giảm giá sau:

 

Percent of product price discount Giảm giá sản phẩm bằng cách trừ số phần trăm (%) từ giá gốc. Việc giảm giá áp dụng cho từng sản phẩm trong giỏ hàng.
Fixed amount discount Giảm giá sản phẩm bằng cách trừ một khoản tiền từ giá gốc. Việc giảm giá áp dụng cho từng sản phẩm trong giỏ hàng.
Fixed amount discount for whole cart Giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng bằng cách trừ số phần trăm của tổng số tiền của giỏ hàng.
Buy X get Y free Quy định số lượng mà khách hàng phải mua để nhận được một số lượng  sản phẩm miễn phí. (Discount Amount sẽ là Y)

 

 

 1. Nhập số vào Discount Amount (không được có ký tự).
 2. Trong Maximum Qty Discount is Applied To, nhập số lượng lớn nhát của cùng một sản phẩm có thể đạt để được giảm giá.
 3. Để thiết lập làm sao mà có thể được miễn phí giao hàng (free shipping), đặt Free Shipping thành một trong số những lựa chọn sau:

 

No Không áp dụng miễn phí giao hàng
For matching items only Miễn phí giao hàng chỉ khả dụng chỉ cho những sản phẩm nhất định trong giỏ hàng mà đúng quy định.
For shipment with matching items Miễn phí giao hàng cho toàn bộ giỏ hàng khi một phiếu giảm giá trong quy định được sử dụng.

 

 1. Đặt Stop Further Rules Processing thành “Yes” để dừng xử lý các quy định khác ngay khi được áp dụng. Điều này ngăn cản khách hàng nhận được nhiều giảm giá cho cùng một sản phẩm.
 2. Để định nghĩa thêm một hành động mà áp dụng cho những sản phẩm nhất định trong giỏ hàng, chỉ khi một tập hợp các điều kiện được thỏa mãn, bấm Add promotion30 . Sau đó, chọn một mục trong trong danh sách:
 • Cart item attribute
 • Price in cart
 • Quantity in cart
 • Row total in cart
 • Product attribute (từ tất cả thuộc tính khả dụng trong danh mục )

Thêm càng nhiều cấp nếu bạn cần để mô tả điều kiện.

 1. Khi hoàn thành, bấm Save Rule.

Bước 4: Hoàn thành Labels

Các nhãn xuất hiện vào thứ tự dưới tổng phụ để xác định việc giảm giá. Bạn có thể nhập một nhãn mặc định cho tất cả các giao diện của cửa hàng, hoặc nhập một nhãn khác nhau cho từng giao diện.

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Labels.
 2. Trong mục Default Label, nhập chữ vào phần Default Rule Label for All Store Views.

promotion31

 1. Trong phần Store View Specific Labels, nhập nhãn cho mỗi giao diện của cửa hàng. Ví dụ, nếu mỗi giao diện có ngôn ngữ khác nhau, nhập nhãn vào mỗi giao diện.

promotion32

Bước 5: Áp dụng quy định

 1. Khi hoàn thành, bấm Save Rule.
 2. Khi bạn tạo một quy định giá mới, nó sẽ mất khoảng hơn một giờ để trở nên có hiệu lực. Điều đó cho phép nó có đủ thời gian để đưa vào hệ thống. Sau đó, kiểm tra lại để chắc chắn nó hoạt động chính xác. Trừ những trường hợp quy định, các quy dịnh giá sẽ tự động được thực hiện với các quy định hệ thống khác mỗi đêm. Khi các quy định mới được thêm vào, Magento sẽ tính toán lại giá cả và các mức ưu tiên cho phù hợp.

Mã giảm giá

Các mã giảm gía có thể được kết hợp với các quy định giá giỏ hàng để áp dụng một sự giảm giá khi một tập hợp các điều kiện thỏa mãn. Ví dụ, một mã giảm giá có thẻ được tạo cho một nhóm khách hàng nhất định, hoặc cho bất kỳ ai mà thực hiện mua hàng vượt số lượng quy ước.

promotion33

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá trong cửa hàng:

 • Gửi email giảm giá cho khách hàng
 • In các phiếu giảm giá
 • Tạo một phiếu giảm giá trong cửa hàng cho những người sử dụng điện thoại.

Mã giảm giá có thể được gửi qua email, hoặc có thể bao gồm trong tin tức, các danh mục và các tin quảng cáo. Bạn cũng có thể tạo những phiếu giảm giá với một mã QR mà người mua có thể quét trực tiếp bằng điện thoại. Mã QR sẽ dẫn tới trang của bạn với các thông tin về khuyến mãi.

Để áp dụng mã giảm giá khi mua hàng, người dùng nhập mã giảm giá trong quá trình checkout từ trang giỏ hàng của website của bạn, hoặc có thể tại trang đăng ký thẻ trả tiền của cửa hàng “brick and mortar” của bạn.

promotion34

Để cài đặt một mã giảm giá:

 1. Theo những chỉ dẫn tạo quy định giá giỏ hàng.
 2. Trên trang General Information, làm theo những bước sau:
 3. Đặt Coupon thành “Specific Coupon”
 4. Làm một trong những điều sau:
 • Nhập một số Coupon Code để sử dụng với khuyến mãi
 • Chọn Use Auto Generation.
 1. Để giới hạn số lượng sử dụng của phiếu giảm giá, hoàn thành những điều sau:
 • Uses per Coupon
 • Uses per Customer

Nếu bạn để trống, sẽ không có giới hạn số lần sử dụng phiếu giảm giá.

 1. Để tạo một phiếu giảm giá hợp lệ trong một khoảng thời gian nhất định, điền thông tin vào From DateTo Date.

Nếu bạn để trống, quy định sẽ không bao giờ hết hạn.

promotion35

 1. Theo những hướng dẫn chuẩn để hoàn thiện quy định giá giỏ hàng.

Tự động tạo mã giảm giá

Lô phiếu giảm giá có thể được định dạng và tạo ra tự động. Mã số phiếu giảm giá cũng có thể được xuất ra, và tích hợp vào các ứng dụng khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một loạt mã giảm giá tự động tạo ra để sản xuất các phiếu giảm giá in với mã số độc nhất.

promotion36

Để thiết lập mã tự sinh

 1. Trên thanh Admin menu, chọn System > Configuration.
 2. Trong bảng điều khiển bên trái dưới Customers, chọn Promotions. Sau đó bấm để mở mục Auto Generated Specific Coupon Codes.

promotion37  3. Để tạo mã theo một định dạng nhất định, nhập những thông tin sau:

 • Code Length
 • Code Format
 • Code Prefix
 • Code Suffix
 • Dash Every X Characters
 1. Khi hoàn thành, bấm Save Config.

Những thiết lập này có thể bị ghi đè trong trang Shopping Cart Price Rule.

Để tạo một nhóm mã giảm giá:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn System > Shopping Cart Price Rules
 2. Chọn một quy định đã có sẵn, hoặc tạo mới
 3. Đặt Coupon thành “Specific Coupon”. Sau đó, làm theo những bước sau:
  1. Chọn Use Auto Generation
  2. Hoàn thành các thiết lập nếu cần
 4. Bấm Save and Continue Editting.
 5. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Manage Coupon Codes. Sau đó làm theo hướng dẫn:
  1. Trong trường Coupon Qty, nhập số lượng mã sẽ sinh
  2. Điều chỉnh thiết lập định dạng mã nếu cần
  3. Bấm Generate.

     Các mã giảm giá được sinh ra sẽ xuất hiện bên dưới. Danh sách xuất hiện mỗi lần mã giảm giá được được sử dụng.

Để xóa mã giảm giá

 1. Trong danh sách, chọn những mã bạn muốn xóa
 2. Đặt Actions thành “Delete”
 3. Bấm Submit. Khi được nhắc, bấm OK để xác nhận.

Để xuát các mã giảm giá

 1. Trong danh sách mã được sinh ra, sử dụng các điều kiển lọc phía trên mỗi coode để hiển thị các mã mà bạn muốn xuất.
 2. Đặt Export To đến định dạng tệp tin mà bạn muốn sử dụng.
 3. Bấm Export.

Báo cáo giảm giá

Để tìm hiểu các phiếu giảm giá của bạn được sử dụng ra sao, bạn có thể sử dụng một báo cáo phiếu giảm giá cho mỗi website, cửa hàng hoặc giao diện.

Tạo một báo cáo phiếu giảm giá

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Reports > Sales > Coupons.
 2. Tại góc trên bên phải, đặt Show Report For để xác định phạm vi của báo cáo.
 3. Đặt các bộ lọc nếu cần thiết. Sau đó, làm một trong các bước sau:
 • Để bao gồm các mã giảm giá từ tất cả các quy định về giá trong báo cáo, đặt Shopping Cart Price Rule thành “Any”.
 • Để bao gồm các mã giảm giá có liên quan đến một quy định nhất định nào đó, đặt Shopping Cart Price Rule thành “Specified”. Sau đó, chọn các quy định mà bạn muốn bao gồm trong báo cáo.
 1. Khi hoàn thành, bấm Show Report.

promotion38

Khuyến mãi miễn phí giao hàng

Miễn phí vận chuyển có thể được cung cấp như là một chương trình khuyến mãi, hoặc là với, hoặc không cùng phiếu giảm giá. Một phiếu giảm giá miễn phí vận chuyển, cũng có thể được áp dụng cho khách hàng đặt nhiều đơn đặt hàng, do đó thứ tự có thể được lập hoá đơn và “vận chuyển” để hoàn thành công việc.

Một số cấu hình hãng vận chuyển cung cấp cho bạn khả năng cung cấp miễn phí vận chuyển dựa trên một trật tự tối thiểu. Để mở rộng khi tính năng cơ bản này, bạn có thể sử dụng quy định giá giỏ hàng để tạo các điều kiện phức tạp dựa trên nhiều thuộc tính sản phẩm, nội dung giỏ hàng, và các nhóm khách hàng.

Bước 1: Cho phép miễn phí giao hàng

 1. Cho phép phương thức miễn phí giao hàng trong cấu hình của cửa hàng
 2. Hoàn thiện thiết lập miễn phí giao hàng cho bất kỳ dịch vụ mà bạn muốn miễn phí giao hàng.

Bước 2: Tạo quy định giá giỏ hàng

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Promotions > Shopping Cart Price Rules.
 2. Theo các bước bên dưới để cài đặt loại khuyến mãi miễn phí giao hàng mà bạn muốn đề xuất.
 3. Khi hoàn thành, bấm Save Rule.

Khi bạn tạo một quy định giá mới, nó sẽ mất khoảng hơn một giờ để trở nên có hiệu lực. Điều đó cho phép nó có đủ thời gian để đưa vào hệ thống. Sau đó, kiểm tra lại để chắc chắn nó hoạt động chính xác. Trừ những trường hợp quy định,  các quy dịnh giá sẽ tự động được thực hiện với các quy định hệ thống khác mỗi đêm.

Bước 3: Kiểm tra các quy định

Khi bạn tạo một quy định giá mới, nó sẽ mất khoảng hơn một giờ để trở nên có hiệu lực. Điều đó cho phép nó có đủ thời gian để đưa vào hệ thống. Sau đó, kiểm tra lại để chắc chắn nó hoạt động chính xác. Trừ những trường hợp quy định,  các quy dịnh giá sẽ tự động được thực hiện với các quy định hệ thống khác mỗi đêm.

Quà tặng kèm

Đây là ví dụ đưa ra cách lập quy định giá giỏ hàng cho một khuyến mãi “tặng kèm”. Định dạng của giảm giá như sau:

promotion39

Bước 1: Tạo một quy định giá giỏ hàng

Hoàn thành bước 1 của hướng dẫn tạo quy định giá giỏ hàng để tạo một quy định giỏ hàng với các thông tin chung.

Bước 2: Định nghĩa Conditions

Hoàn thành bước 2 của hướng dẫn tạo quy định giá giỏ hàng để định nghĩa các điều kiện cho quy định. Các điều kiện có thể được kích hoạt khi mua một sản phẩm nhất định, mua một lượng sản phẩm hoặc trường hợp khác.

Bước 3: Định nghĩa Actions

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Actions. Sau đó làm theo các bước:
  1. Đặt Apply thành “Buy X get Y free (discount amount is Y)”
  2. Đặt Discount Amount là 1. Đây là số lượng mà khách hàng nhận được miễn phí.
  3. Trong Discount Qty Step (Buy X), nhập số lượng mà khách hàng phải mua để nhận được khuyến mãi.

promotion40    2. Bấm Save and Continue Edit. Sau đó, hoàn thành phần còn lại của quy định nếu cần.

Bước 4: Hoàn thành Label

          Hoàn thành bước 4 của hướng dẫn tạo quy định giá giỏ hàng để nhập nhãn hiển thị suốt quá trình checkout.

Bước 5: Áp dụng quy định mới

 1. Khi hoàn thành, bấm Save Rule
 2. Khi bạn tạo một quy định giá mới, nó sẽ mất khoảng hơn một giờ để trở nên có hiệu lực. Điều đó cho phép nó có đủ thời gian để đưa vào hệ thống. Sau đó, kiểm tra lại để chắc chắn nó hoạt động chính xác. Trừ những trường hợp quy định, các quy dịnh giá sẽ tự động được thực hiện với các quy định hệ thống khác mỗi đêm.

Giảm giá với số lượng mua tối thiểu

Quy tắc giá giỏ hàng có thể được sử dụng để cung cấp một phần trăm chiết khấu dựa trên mua tối thiểu. Trong ví dụ sau, giảm 25% được áp dụng cho tất cả các mua bán trên $200 trong một mục cụ thể. Định dạng của việc giảm giá như sau:

Bước 1: Tạo Quy định giỏ hàng

Theo các hướng dẫn cơ bản để tạo quy định giỏ hàng.

Bước 2: Định nghĩa Conditions

 1. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Conditions
 2. Bấm Add promotion30 đầu dòng để bắt đầu dòng mới, và chọn Product Attribute Combination.

promotion41

 1. Bấm Add promotion30 để bắt đầu dòng mới

promotion42

 1. Trong danh sách ở dưới Product Attribute, chọn Category

promotion43 a. Bấm , để hiển thị các tùy chọn thêm

promotion44

b. Bấm Chooser promotion45 để hiển thị các danh mục khả dụng. Sau đó trong cây danh mục, chọn các danh mục bạn muốn bao gồm.

promotion46

 1. Bấm Select promotion47 ở cuối dòng để thêm danh mục vào điều kiện
 2. Bấm Add promotion22 để bắt đầu dòng mới và làm theo hướng dẫn:

a. Trong danh sách dưới Product Attribute, chọn Price

promotion49

b. Bấm vào IS, sau đó trong danh sách, chọn “equals or greater than”

c.

Bước 3: Định nghĩa Actions

 1. Trong thanh điều khiển bên trái, chọn Actions. Sau đó làm theo các bước sau:
  1. Đặt Apply thành “Percent of product price discount”
  2. Nhập Discount Amount. Ví dụ, nhập 25 cho giảm giá 25%.
  3. Nếu bạn muốn chặn mua hàng từ các khuyến mãi khác, đặt Stop Further Rules Processing thành “Yes”
 2. Bấm Save and Continue Edit. Sao đó, hoàn thành quy định nếu cần.


 

Chương 24: Shopping Tools

Cửa hàng của bạn bao gồm một nhóm các công cụ mua đồ tạo ra cơ hội cho khách hàng có thể tương tác với cửa hàng, và chia sẻ kinh nghiệm với những người bạn.

Tương tác của khách hàng

 • Wishlist: Hiển thị sản phẩm trong wishlist của khách hàng
 • So sánh sản phẩm: Giúp khách hàng nhanh chóng so sánh các đặc tính của các sản phẩm với nhau
 • Đánh giá sản phẩm: Giúp xây dựng cộng đồng và được cho là đáng tin cậy hơn bất kỳ hình thức quảng cáo nào.
 • Từ khóa sản phẩm: giúp khách hàng có thể tổ chức, ghi nhớ những sản phẩm họ đã xem, đưa ra điều hướng nhanh chóng và giúp hệ thống tìm kiếm trong cửa hàng của bạn
 • Ý kiến thăm dò: hiển thị một chuỗi các ý kiến khảo sát mà bạn có thể sử dụng để biết ý kiến của khách hàng
 • Email cho bạn bè: hỗ trợ khách hàng có thể chia sẻ sản phẩm tới bạn bè.
 1. Wishlist

Wishlist là danh sách các sản phẩm mà các khách hàng đã ký danh có thể chia sẻ với những người bạn hoặc chuyển đến giỏ hàng. Khi wishlist được kích hoạt, dòng chữ Add to Wishlist sẽ hiện ra trên danh mục và các trang sản phẩm. Tùy vào giao diện, nó có thể là chữ hoặc ảnh.

Quy trình xử lý Wishlist

Wishlist được chia sẻ qua một địa chỉ email của cửa hàng, nhưng nội dung của thông điệp có chứa một ghi chú cá nhân từ khách hàng. Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu email được sử dụng cho các tin nhắn thông báo khi wishlist được chia sẻ, và chọn liên hệ cửa hàng xuất hiện như là người gửi.

Mỗi wishlist có thể được lưu trong trang thông tin tài khoản của khách hàng, nơi nó có thể được cập nhât, và được sử dụng để thêm các sản phẩm vào giỏ hàng. Wishlist có thể được đặt riêng tư hoặc công khai, và có thể chia sẻ với bạn bè. Những món đồ có thể được chuyển giữa wishlist và giỏ hàng bởi khách hàng hoặc từ Quản trị viên. Khi một sản phẩm có nhiều tùy chọn được thêm vào wishlist, bất kỳ tùy chọn nào được người dùng lựa chọn cũng được lưu vào phần mô tả.

Cập nhật Wishlist

Để có thể cập nhật trong “My Account”

 1. Từ trang thông tin tài khoản, trong bảng điều khiển bên trái, bấm Wishlists
 2. Để có thể xem những tùy chọn hiện tại của sản phẩm, trỏ vào View Details
 3. Để cập nhật tùy chọn của sản phẩm được chọn, bấm Edit
 4. Trên trang sản phẩm, cập nhật số lượng và những tùy chọn nếu cần thiết
 5. Khi hoàn thành, bấm Update Wishlist

Nếu các tùy chọn không xuất hiện trong wishlist, trở lại trang sản phẩm và chắc chắn rằng chúng đã được chọn

 

Để cập nhật wishlist trong Quản trị:

 1. Trong thanh Admin menu, chọn Customers > Manage Customers
 2. Tìm khách hàng trong danh sách, bấm vào để mở bản ghi
 3. Trong bảng Customer Information bên trái, bấm Wishlist
 4. Tìm sản phẩm muốn sửa trong danh sách. Bất kỳ tùy chọn nào được chọn sẽ xuất hiện dưới tên sản phẩm. Để chỉnh sửa các tùy chọn, làm một trong những cách sau:
 • Chọn sản phẩm. Sau đó, đặt Action thành “Configure” và bấm
 • Bấm vào đường dẫn Configure
 1. Trên trang sản phẩm, cập nhật Quantity và những tùy chọn được chọn nếu cần
 2. Khi hoản thành, bấm Update Wishlist

 

Báo cáo Wishlist

Một wishlist của khách hàng bao gồm các thông tin sau mỗi khi được tạo:

 • Ngày sản phẩm được thêm
 • Tên khách hàng
 • Tên của wishlist và trang thái (công khai hoặc cá nhân)
 • Tên và SKU của sản phẩm
 • Lời bình của sản phẩm
 • Số lượng sản phẩm trong wishlist, số lượng khả dụng trong cửa hàng, và sự khác biệt giữa hai giá trị.

Bạn có thể chọn để xem một báo cáo về cả website hoặc chỉ một giao diện cửa hàng. Phạm vi sẽ được chọn trong Show Report For. Báo cáo có thể được xuất ra tệp tin có định dạng .csv hoặc Excel .xml.

Để tạo một báo cáo wishlist:

Trên thanh Admin menu, chọn Reports > Customers > Customers Wishlist

 1. So sánh sản phẩm

Mục so sánh sản phẩm thường xuất hiện trong cột bên phải, hoặc bên cạnh trong trang danh mục, và có thể được sử dụng để tạo ra một sự so sánh chi tiết, side-by-side của hai hoặc nhiều sản phẩm. Bạn có thể tùy chỉnh báo cáo bao gồm các thuộc tính bổ sung hoặc loại bỏ những thuộc tính mà bạn không muốn. Tùy thuộc vào các chủ đề, các liên kết Add to Compare có thể được hiển thị dưới một biểu tượng hay một liên kết.

 

Để so sánh các sản phẩm:

 1. Từ giao diện cửa hàng, tìm các sản phẩm mà bạn muốn so sánh, bấm Add to Cart cho mỗi sản phẩm
 2. Trong mục Compare Products trong cột bên phải, bấm nút Báo cáo Compare Products sẽ mở trong một cửa sổ làm việc mới.
 3. Để in báo cáo, bấm Print This Page
 4. Để xóa danh sách, bấm Clear All

 

 

 1. Các sản phẩm mới xem/so sánh

Mục mới so sánh hoặc xem thường xuất hiện trong bảng bên phải của trang danh mục. Số lượng của các sản phẩm được đưa ra có thể tùy chỉnh tại mỗi website, cửa hàng hoặc giao diện.

 

Để cấu hình Recently Viewed/Compared Products:

 1. Trên thanh Admin menu, Chọn System > Configuration
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, bên dưới mục Catalog, chọn Catalog
 3. Bấm vào để mở rộng mục Recently Viewed/Compared Products. Sau đó làm theo các bước:
 4. Đặt Show for Current cho website, cửa hàng, hoặc giao diện áp dụng cấu hình
 5. Trong mục Default Recently Viewed Products Count, nhập số lượng sản phẩm gần đây sẽ hiện lên trong danh sách
 6. Trong Default Recently Compared Products Count, nhập số lượng sản phẩm so sánh gần đây trong danh sách
 7. Khi hoàn thành, bấm Save Config.

 

 1. Đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm giúp xây dựng một cộng đồng, và được coi là đáng tin cậy hơn bất kỳ tiền quảng cáo có thể mua. Trong thực tế, một số công cụ tìm kiếm cho trang web với các đánh giá sản phẩm một thứ hạng cao hơn so với những sản phẩm không có. Đối với những người tìm thấy trang web của bạn bằng cách tìm kiếm cho một sản phẩm cụ thể, đánh giá sản phẩm chủ yếu là các trang đích của cửa hàng của bạn. Đánh giá sản phẩm giúp mọi người tìm cửa hàng của bạn, giữ cho họ tham gia, và mang lại doanh thu.

 

Cấu hình đánh giá sản phẩm

Để cấu hình đánh giá sản phẩm:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn System > Configuration
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, dưới mục Catalog, chọn Catalog
 3. Bấm để mở rộng mục Product Reviews
 4. Đặt Allow Guests to Write Reiviews theo ý của bạn

 

 1. Khi hoàn thành, bấm Save Config

 

 

 

Viết đánh giá sản phẩm

 

Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, hoặc là khách hay khách hàng đã ký danh có thể viết đánh giá cho bất kỳ sản phẩm trong danh mục của mình. Để viết bài từ các trang sản phẩm, nhấp vào “Add Your Review”. Đối với sản phẩm mà chưa được đánh giá sẽ là “Hãy là người đầu tiên nhận xét sản phẩm này.”

Số lượng của các ngôi sao chỉ ra sự đánh giá sự hài lòng. Khách có thể nhấp vào liên kết để đọc những nhận xét và viết riêng đánh giá của họ. Để khuyến khích, khách hàng có thể nhận được điểm thưởng cho việc gửi đánh giá.

 

Kiểm duyệt đánh giá

Khi đánh giá được gửi, nó được gửi đến các Quản trị viên để kiểm duyệt. Khi được phê duyệt, bài đánh giá được công bố trong cửa hàng của bạn.

 

Để chỉnh sửa và phê duyệt các đánh giá của khách hàng:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Catalog > Reviews and Ratings > Customer Reviews > Pending Reviews
 2. Trong danh sách, bấm vào một đánh giá đang chờ để xem chi tiết và chỉnh sửa nếu cần thiết.
 3. Để phê duyệt đánh giá, chọn trong Status từ “Pending” thành “Approved”. Để từ chối một bài đánh giá, chọn “Not Approved”.
 4. Khi hoàn thành, bấm Save Review

Tùy chỉnh xếp hạng

Theo mặc định, khách hàng có thể đánh giá chất lượng, giá cả và giá trị của một sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể thêm xếp hạng riêng của bạn có liên quan đến sản phẩm và khách hàng của bạn. Đánh giá trung bình cho mỗi sản phẩm xuất hiện trong danh sách cửa hàng và trên các trang sản phẩm.

Để tạo một xếp hạng riêng:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Catalog > Reviews and Ratings > Manage Ratings
 2. Tại góc trên bên phải, chọn Add New Rating.
 3. Trong mục Rating Title, nhập Default Value cho xếp hạng mới. Sau đó nhập các ngôn ngữ khác cho cửa hàng nếu bạn có nhiều giao diện.
 4. Trong mục Rating Visibility, đặt Visibility In cho giao diện của cửa hàng nơi mà mục xếp hạng có thể được sử dụng.
 5. Trong Sort Order, nhập số để xác định trình tự mà giá này xuất hiện trong danh sách xếp hạng.
 6. Khi hoàn thành, nhấp Save Rating

 

 1. Thẻ khóa – Tags

Tags được mô tả một từ được dùng làm từ khóa cho cửa hàng của bạn. Tags có thể được gán cho các sản phẩm bởi khách hàng đã đăng kí và đăng nhập, và cũng bởi khách. Tags giúp khách hàng tổ chức và ghi nhớ các sản phẩm mà họ đã thấy, cung cấp điều hướng nhanh chóng, và giúp các công cụ tìm kiếm chỉ số cửa hàng của bạn. Các tags mà khách hàng gán cho một sản phẩm xuất hiện trong Customers Tagged Product  của các hồ sơ sản phẩm. Các chi tiết bao gồm các từ khóa, tên khách hàng, và địa chỉ email.

Một đám mây từ khóa thường xuất hiện trong các mục thẻ Popular trong thanh bên phải của trang danh mục. Kích thước của các văn bản chỉ ra sự phổ biến của thẻ. Mỗi trang sản phẩm có một “Tag this Product” ở dưới cùng của trang, nơi mà khách hàng có thể vào thẻ của mình. Để khuyến khích khách hàng có thể kiếm được điểm thưởng cho việc gắn tag một sản phẩm.

Để thêm một tag từ cửa hàng:

 1. Từ bất kỳ trang sản phẩm nào, cuộn xuống phần Tag this Product
 2. Trong trang Add a Tag, gõ từ mà bạn muốn liên kết với sản phẩm
 • Để nhập nhiều tag, phân cách chúng bởi khoảng trắng
 • Để nhập một câu, cho cả câu vào trong nháy đơn
 1. Nhấp Add Tags

Các thẻ sẽ được gửi để xem xét và công bố trên trang web khi được phê duyệt

 

Thẻ khóa được thêm bởi quản trị viên

Không có lý do để chờ đợi cho khách hàng đặt thẻ cho sản phẩm. Các quản trị viên cửa hàng có thể áp dụng các thẻ cho các sản phẩm, và tái sử dụng các thẻ hiện có.

 

Để thêm một thẻ mới:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Catalog > Tags > All Tags
 2. Tại góc trên bên phải, chọn Add New Tag. Sau đó làm theo hướng dẫn:
  1. Nhập Tag Name
  2. Đặt Status thành “Approved”
  3. Trong ô Base Popularity, nhập số để gán trọng lượng cho thẻ. Số này gán một giá trị cơ bản cho thẻ và làm tăng kích thước của nó trong các đám mây thẻ.
 3. Khi hoàn thành, nhấp Save Tag

Để áp dụng một thẻ có sãn cho sản phẩm nhất định:

 1. Trong danh sách Manage Tags, nhấp để mở thẻ
 2. Nhấp để mở rộng phần Products Tagged by Administrators. Sau đó làm theo các bước:
  1. Nhấp Reset Filter để hiển thị tất cả các sản phẩm
  2. Chọn sản phẩm để áp dụng thẻ
 3. Khi hoàn thành, nhấp Save Tag

Kiểm duyệt các thẻ

Sau khi một khách hàng gửi lên một thẻ sản phẩm, một quản trị viên sẽ duyệt nó trước khi được hiển thị trên cửa hàng. Sau khi được kiểm duyệt, thẻ đó có thể được sử dụng cho các sản phẩm khác mà không cần kiểm duyệt.

Các phần còn lại cung cấp cho bạn một bản chụp của các hoạt động thẻ, bao gồm cả những khách hàng đã sử dụng thẻ, và các sản phẩm được dán nhãn bởi các quản trị viên cửa hàng và khách hàng.

Bạn có thể nhảy đến một khách hàng nào đó hoặc một sản phẩm nào đó bằng cách bấm vào dòng trong danh sách

Để phê duyệt nhiều thẻ cùng lúc:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Catalog > Tags > Pending Tags. Sau đó, nhấp để mở một thẻ đang chờ
 2. Trong danh sách, chọn các thẻ muốn duyệt
 3. Đặt Actions thành “Change Status”. Sau đó, đặt Status thành “Approved”.
 4. Khi hoàn thành, nhấp Submit

Để quản lý một thẻ:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn Catalog > Tags > Pending Tags. Sau đó, nhấp để mở một thẻ đang chờ
 2. Nếu cần thiết, bạn có thể chỉnh các chữ nếu cần. Sau đó:
 • Để phê duyệt và công bố thẻ đang chờ, đặt Status thành “Approved”
 • Để từ chối thẻ, đặt Status thành “Disapproved”
 1. Khi hoàn thành, nhấp Save Tag.

 

 1. Bình chọn – Polls

Bình chọn làm cho việc tìm hiểu về các ý kiến và sở thích của khách hàng dễ dàng hơn. Các cuộc thăm dò chiếm một lượng nhỏ không gian và thường được đặt ở thanh bên phải của một trang danh mục. Kết quả thăm dò ý kiến xuất hiện ngay lập tức sau khi một phản hồi được đưa lên. Nếu bạn tạo nhiều cuộc thăm dò, một cuộc thăm dò mới xuất hiện mỗi khi trang web được làm mới.

Để tạo một bình chọn:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn CMS > Polls
 2. Trên góc trên bên phải, nhấp Add New Poll
 3. Trong mục Poll Information, làm theo các bước
  1. Nhập Poll Question
  2. Mặc định, Status đặt là “Open”. Nếu bạn muốn gỡ bình chọn sau này, đặt Status là “Closed”
  3. Đặt Visible In để đặt nơi mà bình chọn hiển thị
 4. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Poll Answers. Sau đó, mỗi câu trả lời, làm theo các bước:
  1. Nhấp Add New Answer
  2. Nhập Answer Title
  3. Để đặt trọng lượng của câu trả lời, đặt số vào Votes Count. Số lượng sẽ tăng mỗi khi khách hàng chọn câu trả lời.
 5. Nhấp Save Poll

Để chặn bình chọn nhiều lần:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn System > Configuration
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Web
 3. Nhấp để mở rộng mục Polls, và đặt Disallow Voting in a Poll Multiple Times from Same IP Address thành “Ýes”.
 4. Khi hoàn thành, bấm Save Config

 

Để sửa một bình chọn:

 1. Từ danh sách Poll Manager, nhấp để mở bình chọn trong chế độ sửa. Sau đó, sửa những thứ cần thiết
 • Để đóng bình chọn và không cho xuất hiện trên cửa hàng, đặt Status thành “Closed”
 • Để xem số lượng bình chọn, nhấp Poll Answers trong thanh điều khiển bên trái.
 1. Khi hoàn thành, nhấp Save Poll

 

 1. Email đến bạn bè

Để thiết lập email gửi đên một người bạn:

 1. Trên thanh Admin menu, chọn System > Configuration
 2. Trên bảng điều khiển bên trái, bên dưới mục Catalog, chọn Email to a Friend
 3. Nhấp để mở mục Email Templates. Sau đó:
  1. Đặt Enable thành “Yes”
  2. Đặt Select Email Template để lập một mẫu mà bạn muốn gửi
  3. Nếu bạn muốn yêu cầu chỉ những khách hàng đã ký danh mới có thể gửi mail đến bạn, đặt Allow for Guests thành “No”
  4. Trong Max Recipients, nhập số lượng tối đa bạn có thể gửi trong một email
  5. Trong Max Products Sent in One Hour, nhập số lượng tối đa một sản phẩm có thể được chia sẻ bởi một người dùng trong một giờ.
  6. Đặt Limit Sending By cho một trong những phương thức dưới đây để định danh mail gửi
IP Address (Khuyên dùng ) Xác định người gửi theo địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng để gửi email
Cookie (không an toàn) Xác định người gửi theo cookie của trình duyệt. Phương pháp này ít hiệu quả vì người gửi có thể xóa các tập tin cookie để vượt qua giới hạn.

 

 1. Khi hoàn thành, nhấp Save Config

Để gửi một email đến bạn:

 1. Trên trang danh mục, chọn Email a Friend. Khi cửa sổ xác nhận, hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
 2. Hoàn thành Message và nhập NameEmail Address

Để gửi tin đến nhiều người, chọn Add Another Recipient và hoàn thành thông tin cho mỗi người

 1. Khi sãn sàng gửi tin nhắn, bấm Send Email

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:20:14', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')