Tagged: Sửa

Thêm-sửa-xóa User trong Laravel 5 0

Thêm-sửa-xóa User trong Laravel 5

Hi các bạn, Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu với các bạn một vài thông tin cơ bản về Framwork Laravel và luồng đi dữ liệu của Laravel. Trong bài viết này,...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-01-23', '2019-01-23 01:35:48', '34.203.213.116', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')