Post bài trên wordpress

Post bài trên wordpress
1.Hàm PHP:

2. Ví dụ:
Chúng ta sẽ tạo file include hàm PostCreator() ở trên và chạy chúng
Vd1: Khi bạn chạy với các tham số mặc định

Vd2: Khi bạn muốn truyền tham sô

You may also like...

4 Responses

  1. long says:

    ý anh bảo là post bài lên blog trên trang wordpress chứ không phải post bài trên cms wordpress 🙁

  2. long says:

    thế này thì dễ quá

  3. is05 says:

    hôm em hỏi anh trên skype khong thấy anh nói j. em tưởng là lam thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:10:13', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')