PHP Cơ Bản

0

Crawl site và lấy số điện thoại trên site

1.Crawl site Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn crawler một website : Ở bài hướng dẫn này mình sẽ sử dụng thư viện rất hữu ích của php đó là thư viện PHPCrawl. -Các bạn...

0

Login Google+ Using PHP

Hiện nay, trên các website các bạn đều có thể thấy chức năng đăng nhập bằng tài khoản Google+. Điều này nghĩ là khó nhưng thực chất rất đơn giản, khi chúng ta sử...

4

Post bài trên wordpress

Post bài trên wordpress 1.Hàm PHP:

2. Ví dụ: Chúng ta sẽ tạo file include hàm PostCreator() ở trên và chạy chúng Vd1: Khi bạn chạy với các tham số mặc định

...

cURL 1

cURL trong PHP

Curl trong PHP Giới thiệu: CURL là một hàm hay trong PHP. Hàm này giúp ta lấy, chiết tách và đọc nội dung một trang web khác ngay trên Server của chúng ta. Ưu...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:02:53', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')