PHP Cơ Bản

0

[Tìm hiểu Magento] – Customers

Customers (Khách hàng) I, Phần Customers được chia ra 2 phần lớn: Chapter 38 – Customer Account(Tài khoản khách hàng) và chapter 39 – Customer Groups (Nhóm khách hàng). II, CHI TIẾT. Chapter 38...

[Tìm hiểu Magento] – Store Operation 0

[Tìm hiểu Magento] – Store Operation

Mục lục – Store Operations Tỷ giá. Cài đặt. Ký hiệu tiền tệ. Cập nhật tỷ giá. Email templates. Email hỗ trợ khách hàng. Mẫu bố cục và Styles. Chuẩn bị logo email. Cập...

2

Hướng dẫn cài đặt Magento

Magento Community Edition là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở mạnh mẽ cung cấp các cơ chế linh hoạt và mềm dẻo để xây dựng các website thương mại điện tử....

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2018-04-23', '2018-04-23 01:58:24', '54.81.71.187', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '', '')