Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
Newbie nên học ngôn ngữ làm web nào ? - PHP Cơ Bản

Newbie nên học ngôn ngữ làm web nào ?

Cái gì cần thiết khi newbie chọn học 1 ngôn ngữ ? Học cái đó được gì và mất gì ? Mỗi người 1 quan điểm nhưng mình sẽ show chút ít thông tin trước khi bắt đầu. Đó là sự phổ biến của các ngôn ngữ

Content Management Systems

Most popular content management systems

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
market
share
change since
1 July 2015
1. WordPress 24.2% +0.1% 58.6% -1.6%
2. Joomla 2.8% 6.8% -0.3%
3. Drupal 2.1% 5.0% -0.2%
4. Magento 1.2% +0.1% 2.8% -0.1%
5. Blogger 1.1% 2.7% -0.1%
percentages of sites

Fastest growing content management systems since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. WordPress 287
2. Magento 51
3. Shopify 44
daily number of additional sites
in the top 10 million

 

 

Server-side Programming Languages

Most popular server-side programming languages

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
1. PHP 81.2% -0.6%
2. ASP.NET 16.7% -0.2%
3. Java 3.0%
4. static files 1.6%
5. ColdFusion 0.7%
percentages of sites

Fastest growing server-side programming languages since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. JavaScript 24
2. Erlang 7
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the server-side language surveys  

Client-side Programming Languages

Most popular client-side programming languages

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
1. JavaScript 89.8%
2. Flash 10.4% -0.3%
3. Silverlight 0.1%
4. Java 0.1%
percentages of sites

Fastest growing client-side programming languages since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. JavaScript 109
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the client-side language surveys

JavaScript Libraries

Most popular JavaScript libraries

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
market
share
change since
1 July 2015
1. JQuery 65.2% +0.4% 95.4% +0.1%
2. Modernizr 8.8% +0.2% 12.8% +0.2%
3. Bootstrap 8.4% +0.3% 12.4% +0.5%
4. MooTools 4.0% 5.8% -0.1%
5. ASP.NET Ajax 2.3% 3.4%
percentages of sites

Fastest growing JavaScript libraries since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. Bootstrap 1,154
2. JQuery 1,019
3. Modernizr 557
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the JavaScript library surveys

Social Widgets

Most popular social widgets

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
market
share
change since
1 July 2015
1. Facebook 16.8% -0.6% 60.0% -1.0%
2. Twitter 10.5% -0.1% 37.4% +0.3%
3. Google +1 8.7% -0.2% 31.1%
4. AddThis 4.2% 14.8% +0.1%
5. Pinterest 2.3% 8.0% -0.1%
percentages of sites

Fastest growing social widgets since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. AddToAny 48
2. WhatsApp 23
3. LinkedIn 11
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the social widget surveys

Web Servers

Most popular web servers

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
1. Apache 56.8% -0.3%
2. Nginx 25.0% +0.3%
3. Microsoft-IIS 13.1% -0.1%
4. LiteSpeed 2.2%
5. Google Servers 1.3%
percentages of sites

Fastest growing web servers since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. Nginx 902
2. LiteSpeed 38
3. Node.js 21
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the web server surveys
Chốt Lại Hiện này trong VIỆC LÀM WEB PHP đang được dùng nhiều nhất nhưng javascript đang phát triển nhanh nhất. Linux và apache đang là bá chủ nhưng NGINX đang phát triển như vũ bão.  Nếu bạn chọn PHP hoặc node JS sẽ có nhiều việc hơn khi đi xin việc. Khả năng được nhận cao hơn. Nếu bạn chọn C, C++ , C#, JAVA để bắt đầu thì kiến thức nền tảng của bạn vững chắc hơn      . Theo mình thì nên học nên tảng là Java và học thêm PHP thì sẽ Vừa đủ nền tảng vừa theo được xu thế thị trường :) . Mong anh em góp thêm ý kiến và chia sẻ quan điểm                                                           

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">