Newbie nên học ngôn ngữ làm web nào ?

Cái gì cần thiết khi newbie chọn học 1 ngôn ngữ ? Học cái đó được gì và mất gì ? Mỗi người 1 quan điểm nhưng mình sẽ show chút ít thông tin trước khi bắt đầu. Đó là sự phổ biến của các ngôn ngữ

Content Management Systems

Most popular content management systems

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
market
share
change since
1 July 2015
1. WordPress 24.2% +0.1% 58.6% -1.6%
2. Joomla 2.8% 6.8% -0.3%
3. Drupal 2.1% 5.0% -0.2%
4. Magento 1.2% +0.1% 2.8% -0.1%
5. Blogger 1.1% 2.7% -0.1%
percentages of sites

Fastest growing content management systems since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. WordPress 287
2. Magento 51
3. Shopify 44
daily number of additional sites
in the top 10 million

 

 

Server-side Programming Languages

Most popular server-side programming languages

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
1. PHP 81.2% -0.6%
2. ASP.NET 16.7% -0.2%
3. Java 3.0%
4. static files 1.6%
5. ColdFusion 0.7%
percentages of sites

Fastest growing server-side programming languages since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. JavaScript 24
2. Erlang 7
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the server-side language surveys  

Client-side Programming Languages

Most popular client-side programming languages

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
1. JavaScript 89.8%
2. Flash 10.4% -0.3%
3. Silverlight 0.1%
4. Java 0.1%
percentages of sites

Fastest growing client-side programming languages since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. JavaScript 109
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the client-side language surveys

JavaScript Libraries

Most popular JavaScript libraries

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
market
share
change since
1 July 2015
1. JQuery 65.2% +0.4% 95.4% +0.1%
2. Modernizr 8.8% +0.2% 12.8% +0.2%
3. Bootstrap 8.4% +0.3% 12.4% +0.5%
4. MooTools 4.0% 5.8% -0.1%
5. ASP.NET Ajax 2.3% 3.4%
percentages of sites

Fastest growing JavaScript libraries since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. Bootstrap 1,154
2. JQuery 1,019
3. Modernizr 557
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the JavaScript library surveys

Social Widgets

Most popular social widgets

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
market
share
change since
1 July 2015
1. Facebook 16.8% -0.6% 60.0% -1.0%
2. Twitter 10.5% -0.1% 37.4% +0.3%
3. Google +1 8.7% -0.2% 31.1%
4. AddThis 4.2% 14.8% +0.1%
5. Pinterest 2.3% 8.0% -0.1%
percentages of sites

Fastest growing social widgets since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. AddToAny 48
2. WhatsApp 23
3. LinkedIn 11
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the social widget surveys

Web Servers

Most popular web servers

© W3Techs.com usage change since
1 July 2015
1. Apache 56.8% -0.3%
2. Nginx 25.0% +0.3%
3. Microsoft-IIS 13.1% -0.1%
4. LiteSpeed 2.2%
5. Google Servers 1.3%
percentages of sites

Fastest growing web servers since 1 July 2015

© W3Techs.com sites
1. Nginx 902
2. LiteSpeed 38
3. Node.js 21
daily number of additional sites
in the top 10 million

Find more details in the web server surveys
Chốt Lại Hiện này trong VIỆC LÀM WEB PHP đang được dùng nhiều nhất nhưng javascript đang phát triển nhanh nhất. Linux và apache đang là bá chủ nhưng NGINX đang phát triển như vũ bão.  Nếu bạn chọn PHP hoặc node JS sẽ có nhiều việc hơn khi đi xin việc. Khả năng được nhận cao hơn. Nếu bạn chọn C, C++ , C#, JAVA để bắt đầu thì kiến thức nền tảng của bạn vững chắc hơn      . Theo mình thì nên học nên tảng là Java và học thêm PHP thì sẽ Vừa đủ nền tảng vừa theo được xu thế thị trường 🙂 . Mong anh em góp thêm ý kiến và chia sẻ quan điểm                                                           

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:37:47', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')