[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 15: Inventory

Việc quản lý hàng hoá tăng cơ hội có đc sự gắn bó với khách hàng qua việc hiển thị số lượng hàng còn trong kho, giúp khách hàng có thể nhận biết đc thông báo về sản phẩm. Kể cả khi hàng không có nhiều trong kho thì khách hàng cũng vẫn đc lợi từ cách mình kiểm kê hàng hoá.

Việc cài đặt kiểm kê hàng hoá có thể qua catalog sau đấy là cho riêng từng mặt hàng. Ngoài việc quản lý số lượng hàng trong kho, việc kiểm kê còn xử lý những đơn hàng rút lại hay những mặt hàng bị trả lại. Nếu nhu cầu đơn giản, có thể không cần chọn việc kiểm kê hàng hoá này. Tuy nhiên cần nhớ là việc quản lý kiểm kê hàng hoá này không chỉ đơn giản là xem xem mình còn bao nhiêu hàng trong kho.

Thiết lập kiểm kê hàng hóa

Việc cấu hình các mặt hàng sản phẩm được xác định thông qua các thiết lập kiểm kê hàng hóa mặc định. Các cấu hình được áp dụng cho các sản phẩm riêng lẻ, chứ không phải nội dụng của tất cả giỏ hàng.

Để cấu hình các thiết lập kiểm kê mặc định:

 1. Trên menu Admin, chọn System> Configuration.
 2. Trong bảng điều khiển bên trái, dưới Catalog, chọn Inventory.
 3. Nhấn vào phần mở rộng Product Stock Options.
 4. Nhập các cài đặt mặc định cho từng hạng mục, như mô tả ở bảng dưới đây.
 5. Khi hoàn tất, nhấn vào nút Save Config.

Product Stock Options

Mô tả các thiết lập:

Trường Phạm vi Miêu tả
Manage Stock Global Xác định nếu bạn sử dụng đầy đủ kiểm soát kiểm kê để quản lý các mặt hàng trong danh mục của mình. Tùy chọn bao gồm:

Yes Kích hoạt kiểm soát kiểm kê đầy đủ để theo dõi số lượng các mặt hàng hiện đang tồn kho.
No Không theo dõi số lượng các mặt hàng hiện đang tồn kho.
Backorders Global Xác định cách thức cửa hàng của bạn quản lý các đơn hàng quá hạn. Một đơn hàng quá hạn không thay đổi trạng thái xử lý các đơn đặt hàng. Ngân quỹ vẫn được uỷ quyền hoặc bị bắt ngay lập tức khi các đơn hàng được đặt, cho dù sản phẩm có trong kho. Khi sản phẩm trở nên có sẵn, nó sẽ được vận chuyển. Tùy chọn bao gồm:

No Backorders Ko chấp nhận đơn hàng trả về khi không còn sản phẩm.
Allow Qty Below 0 Chấp nhận đơn hàng trả về khi số lượng giảm về dưới 0.
Allow Qty Below 0 and Notify Customer Chấp nhận đơn hàng trả về khi số lượng giảm về dưới 0, nhưng thông báo cho khách hàng rằng các đơn đặt hàng vẫn có thể được đặt.
Maximum Qty Allowed in Shopping Cart Global Xác định số lượng tối đa của một sản phẩm có thể được mua trong một đơn đặt hàng của nhóm khách hàng. Theo mặc định, số lượng tối đa được thiết lập là 10.000
Qty for Item’s Status to Become Out of Stock Global Xác định mức hàng hóa ở sản phẩm được coi là hết hàng.
Minimum Qty Allowed in Shopping Cart Global Xác định số lượng tối thiểu của một món hàng không có sẵn để mua hàng theo nhóm khách hàng. Theo mặc định, số lượng tối thiểu được thiết lập là 1.

Nhấp vào nút Add Minimum Qty để nhập một giá trị khác cho một nhóm khách hàng cụ thể.

Notify for Quantity Below Global Xác định mức hàng hóa mà thông báo được gửi rằng kiểm kê đã giảm xuống dưới ngưỡng.
Enable Qty Increments Global Xác định items có thể được bán vớisố lượng tăng lên. Có 2 tùy chọn Yes/No
Qty Increments Global Thiết lập số lượng sản phẩm để tăng.
Automatically Return Credit Memo Item to Stock Global Xác định nếu các mặt hàng đưa vào bản ghi nhớ tín dụng sẽ được tự động quay trở lại kiểm kê

 

Quản lý hàng hóa

Mỗi sản phẩm trong catalog của bạn đều có một phiên bản ngắn và dài của các tùy chọn kiểm kê, phụ thuộc vào việc bạn cần quản lý kiểm kê cho sản phẩm.  Mẫu dài hiện ra khi bạn thiết lập Manage Stock là “Yes”. Các giá trị ban đầu là tham chiếu từ cấu hình mặc định trong Product Stock Option

Inventory (Mẫu ngắn)

Hoàn thành thiết lập kiểm kê

 1. Trong phần thông tin sản phẩm, chọn Inventory. Để hoàn thành các thiết lập bắt buộc hãy làm các bước sau:
 2. Xóa chọn ở checkbox dưới trường Manage Stock. Sau đó, để Manage Stock sang “Yes”.
 3. Ở phần qty, gõ số đơn vị bạn có trong kho.
 4. Đặt Stock Availability thành “In Stock.”

 

 1. Hoàn thành các thiết lập còn lại nếu cần, theo mô tả bên dưới.
 2. Sau khi hoàn thành việc thiết lập ấn

 

Inventory (Long Form)

 

Mô tả các thiết lập:

Trường Phạm vi Miêu tả
Manage Stock Global Xác định nếu bạn sử dụng đầy đủ kiểm soát kiểm kê để quản lý các mặt hàng trong danh mục của mình. Tùy chọn bao gồm:

Yes Kích hoạt kiểm soát kiểm kê đầy đủ để theo dõi số lượng các mặt hàng hiện đang tồn kho. (Để thay đổi thiết lập, Xóa chọn ở Use Config Settings và chọn “Yes”.)
No Không theo dõi số lượng các mặt hàng hiện đang tồn kho.(Đây là thiết lập mặc định)
Qty Global Số sản phẩm có trong kho.
Qty For Item’s Status to become Out of Stock Global Xác định số hàng tại sản phẩm được cho là hết hàng.
Minimum Qty Allowed in Shopping Cart Global Xác định số lượng tối thiểu của một mặt hàng khi có để đưa lên mua hàng. Giá trị mặc định là 1
Maximum Qty Allowed in Shopping Cart Global Xác định số lương tối đa của mặt hàng có thể mua trong một đơn đặt hàng. Giá trị mặc đinh là 10,000
Qty Uses Decimals Global Xác định khách hàng có thể sử dụng một giá trị thập phân chứ không phải là một số nguyên khi nhập số lượng đặt hàng. Tùy chọn bao gồm:

Yes Giá trị nhập vào cho phép dưới dạng thập phân chứ không phải số nguyên, phù hợp cho các sản phẩm bán theo trọng lượng, khối lượng hoặc chiều dài.
No Giá trị nhập vào là số nguyên.
Can be divided into Multiple Boxes for Shipping Global Xác định các bộ phận của sản phẩm có thể vận chuyển riêng biệt. Tùy chọn bao gồm: Yes / No
Backorders Global Xác định cách thức cửa hàng của bạn quản lý các đơn hàng quá hạn. Một đơn hàng quá hạn không thay đổi trạng thái xử lý các đơn đặt hàng. Ngân quỹ vẫn được uỷ quyền hoặc bị bắt ngay lập tức khi các đơn hàng được đặt, cho dù sản phẩm có trong kho. Khi sản phẩm trở nên có sẵn, nó sẽ được vận chuyển. Tùy chọn bao gồm:

No Backorders Ko chấp nhận đơn hàng trả về khi không còn sản phẩm.
Allow Qty Below 0 Chấp nhận đơn hàng trả về khi số lượng giảm về dưới 0.
Allow Qty Below 0 and Notify Customer Chấp nhận đơn hàng trả về khi số lượng giảm về dưới 0, nhưng thông báo cho khách hàng rằng các đơn đặt hàng vẫn có thể được đặt.
Notify for Quantity Below Global Xác định mức hàng hóa mà thông báo được gửi rằng kiểm kê đã giảm xuống dưới ngưỡng.
Enable Qty Increments Global Xác định items có thể được bán vớisố lượng tăng lên. Có 2 tùy chọn Yes/No
Qty Increments Global Thiết lập số lượng sản phẩm để tăng..
Stock Availability Global Xác định hàng có sẵn trong kho:

In Stock Hàng có sẵn để bán.
Out of Stock Trừ khi có đơn hàng quá hạn được kích hoạt, ngăn ngừa các sản phẩm ra khỏi trạng thái sẵn sàng để giao dịch và loại bỏ việc liệt kê từ catalog..

 

Tùy chọn hàng hóa

Thiết lập tùy chọn hàng hóa xác định  sản phẩm nào được lấy ra từ kho khi có đơn hàng đặt, và chuyển trở lại kho khi đơn hàng bị hủy. Tùy chọn hàng hóa xác định nếu một sản phẩm không nằm trong kho mà có trong catalog, thì sẽ được hiển thị dưới dạng “In Stock,” “Out of Stock,” và “Only x left”.

Only 1 Left

 

Thiết lập tùy chọn hàng hóa:

 1. Ở menu Admin chọn System > Configuration.
 2. Ở phía bên trái, dưới Catalog, chọn Inventory.
 3. Click để mở rộng phần Stock Options. Sau đó thực hiện theo sau:
 4. Để chuyển sản phẩm về kho khi đơn hàng bị hủy, Set Items Status to be in Stock When Order in Cancelledsang “Yes.”
 5. Để điều chỉnh số lượng hàng khi có đơn hàng được đặt, để Decrease Stock When Order is Placedsang “Yes.”
 6. Khi đặt Decrease Stock When Order is Placedsang “Yes.” thì sản phẩm trên catalog hiển thị không còn trong kho. Nếu  price alerts được kích hoạt, khách hàng có thể đăng ký để được thông báo khi sản phẩm có trở lại trong kho.
 7. Để hiện thị thông điệp “Only x left” hãy nhập số ở phần Display X left Threshold.
 8. Thông điệp này bắt đầu xuất hiện khi số lượng trong kho đạt đến ngưỡng. Ví dụ, nếu đặt 3, thông điệp “Only 3 left” xuất hiện khi số lượng trong kho đạt 3. Thông điệp phản ánh số lượng trong kho cho đến khi số lượng về 0.

 

Stock Options

 

 1. Sau khi hoàn tất ấn nút Save Config

 

 

 

Mô tả các trường

Trường Phạm vi Miêu tả
Set Items’ Status to be in Stock When Order is Cancelled Store View Trả sản phẩm về kho khi đơn hàng bị hủy. Tùy chọn bao gồm: Yes / No
Decrease Stock When Order is Placed Global Giảm số hàng trong kho khi có đơn đặt hàng. Tùy chọn bao gồm: Yes / No
Display Out of Stock Products Global Hiển thị các sản phầm đã hết hàng. Nếu product alerts được kích hoạt, khách hàng có thể đăng ký để được thông báo khi sản phẩm có trở lại trong kho. Tùy chọn bao gồm: Yes / No
Only X left Threshold Website Thiết lập ngưỡng cho thông điệp “Only x left” message”. a. Ví dụ, nếu đặt 3, thông điệp “Only 3 left” xuất hiện khi số lượng trong kho đạt 3. Thông điệp phản ánh số lượng trong kho cho đến khi số lượng về 0.
Display products availability in stock in the frontend Store View Hiển thị thông điệp “In Stock hoặc “Out of Stock” ở trang sản phẩm. Tùy chọn bao gồm: Yes / No

 

Hàng hóa trong kho

Bạn có thể xác định một mức độ hàng trong kho trở thành ngưỡng để xác định khi một sản phẩm cần phải được sắp xếp lại. Ngưỡng hết hàng có thể được thiết lập bằng số lớn hơn không.

Một cách khác, bạn có thể sử dụng các ngưỡng hàng trong kho để quản lý các sản phẩm đang có nhu cầu cao. Nếu bạn muốn nắm lấy các khách hàng mới, chứ không phải là bán cho người mua buôn, bạn có thể thiết lập một số lượng tối đa để ngăn chặn một người mua có thể lấy ra toàn bộ hàng tồn kho của bạn.

Catalog của bạn có thể được cấu hình để hiển thị sự sẵn có của từng sản phẩm như “Có hàng” hoặc “Hết hàng” trên trang sản phẩm. Các thiết lập cấu hình được áp dụng cho tất cả các catalog, và thông điệp thay đổi theo tình trạng của sản phẩm. Có thể có một số biến thể hiển thị, bao gồm cách sản phẩm “hết hàng ”được quản lý theo catalog và danh sách kết quả tìm kiếm.

“In Stock” Message on Product Page

 

Bước 1: Cấu hình tùy chọn hàng trong kho

 1. Ở menu Admin chọn System > Configuration.
 2. Ở phía bên trái, dưới Catalog, chọn Inventory.
 3. Click để mở rộng phần Stock Options. Sau đó thực hiện theo sau:

 

 

 

Để cấu hình sản phẩm “hết hàng” được xử lý trong category và danh sách kết quả tìm kiếm, thiết lập Display Out of Stock Products theo một trong các cách:

Yes     Bao gồm các sản phẩm đã hết hàng ở trang catalog.

No      Bỏ  qua các sản phẩm đã hết hàng ở trang catalog.

 

Để thiết lập thông điệp hàng có sẵn ở trang sang sản phẩm, đặt Display products availability in stock in the frontend theo một trong các cách:

Yes    Hiển thị thông điệp hang có sẵn trong kho.

No      Không hiển thị thông điệp.

 

 1. Ấn Save Config để lưu lại thiết lập

 

Step 2: Cài đặt hàng hóa

 1. Trên menu Admin, chọn Catalog > Manage Products.
 2. Trong danh sách chọn mở sản phẩm. Sau đó chọn Inventory ở bên trái phần thông tin sản phẩm.
 3. Nếu cần thiết, bỏ chọn Use Config Settings, và chuyển Manage Stock sang “Yes.”
 4. Sau đó, hoàn thành thiết lập kiểm kê nếu cần.
 5. Chắc chắn rằng Stock Availability ở chế độ “In Stock.”
 6. Ấn Save button để lưu lại thiết lập cài đặt.

 

Step 3: Set the “Out of Stock” Threshold

 1. Ở tab Inventory, đặt Qty for Item’s Status to Become Out of Stock giá trị lớn hơn 0.
 2. Để thiết lập số lượng sản phẩm cho phép vào giỏ hàng, thiết lập các giá trị phụ hợp với sản phẩm, cửa hàng, chiến lược.
 • Minimum Quantity Allowed in Shopping Cart
 • Maximum Quantity Allowed in Shopping Cart
 1. Để được thông báo khi sản phầm giảm xuống dưới ngưỡng, bỏ chọn Use Config Settings. Sau đó, đặt Notify for Quantity Below một giá trị ngưỡng. giá trị mặc định là 1.

 

Kịch bản thông điệp

Bạn có thể kết hợp các thiết lập cấu hình để kiểm soát thông điệp trên trang sản phẩm và danh sách các sản phẩm trên catalog.

 

Trang sản phẩm

Có một vài biến thể của thông điệp trong trang sản phẩm, tùy thuộc vào sự kết hợp giữa các thiết lập trong  Manage Stock và  Stock Availability

 

Ví dụ 1: Hiển thị thông điệp có sẵn

Kịch bản 1: kết hợp giữa các thiết lập để thông điệp xuất hiện ở trang sản phẩm, tùy theo sự sẵn có của từng sản phẩm.

Tùy chọn kho hàng Thông điệp
Hiển thì hàng có sẵn trong kho ra  frontend:
Kiểm kê hàng hóa  
Quản lý kho
Trạng thái Còn hàng

Hết hàng

“Availability: In Stock”

“Availability: Out of Stock”

 

 

Kịch bản 2: Khi không thiết lập quản lý cho kho hàng, thông điệp xuất hiện dựa vào sự kết hợp giữa các thiết lập trên trang sản phẩm.

Tùy chọn kho hàng Thông điệp
Hiển thì hàng có sẵn trong kho ra  frontend: Không
Kiểm kê hàng hóa  
Quản lý kho Không Availability: In Stock

 

Ví dụ 2: Ẩn thông điệp có sẵn

Kịch bản 1: kết hợp giữa các thiết lập để ngăn chặn thông điệp xuất hiện ở trang sản phẩm.

Tùy chọn kho hàng Thông điệp
Hiển thì hàng có sẵn trong kho ra  frontend: Không
Kiểm kê hàng hóa  
Quản lý kho
Trạng thái Còn hàng

Hết hàng

“None”

“None”

 

Kịch bản 2: Khi không thiết lập quản lý cho kho hàng, sự kết hợp của cấu hình và cài đặt sản phẩm ngăn chặn các thông điệp sẵn có xuất hiện trên các trang sản phẩm.

Tùy chọn kho hàng Thông điệp
Hiển thì hàng có sẵn trong kho ra  frontend: Không
Kiểm kê hàng hóa  
Quản lý kho Không None

 

 

 

Trang catalog

Các tùy chọn hiển thị có thể cho các category và danh sách kết quả tìm kiếm, phụ thuộc vào các sản phẩm sẵn có thiết lập cấu hình.

 

Ví dụ 1: Hiển thị sản phẩm với “thông điệp hết hàng”

Kết hợp nhiều thiết lập cấu hình bao gồm các sản phẩm hết hàng ở trong category và danh sách kết quả tìm kiếm, hiển thị “thông điệp hết hàng” (“out of stock” )

Tùy chọn kho hàng Thông điệp
Hiển thị sản phẩm đã hết hàng

Hiển thì hàng có sẵn trong kho ra  frontend:

Hiển thị sản phẩm đã hết hàng  Có  
Quản lý kho  Có
Hiển thì hàng có sẵn trong kho ra  frontend: Không None

Ví dụ 2: Hiển thị sản phẩm không có “thông điệp hết hàng”

Kết hợp nhiều thiết lập cấu hình bao gồm các sản phẩm hết hàng ở trong category và danh sách kết quả tìm kiếm, không hiển thị thông điệp.

Tùy chọn kho hàng Thông điệp
Hiển thị sản phẩm đã hết hàng

Hiển thì hàng có sẵn trong kho ra  frontend:

Không

 None

 

Ví dụ 3: Ẩn sản phẩm cho đến khi có trong kho

Thiết lập cấu hình không bao gồm hoàn toàn kho sản phẩm từ category và danh sách kết quả tìm kiếm, cho đến chi sản phẩm có trong kho.

Tùy chọn kho hàng Thông điệp
Hiển thị sản phẩm đã hết hàng Không  None

 

Ngưỡng hết hàng

Bạn có thể xác định một mức độ hàng trong kho trở thành ngưỡng để xác định khi một sản phẩm cần phải được sắp xếp lại. Ngưỡng hết hàng có thể được thiết lập bằng số lớn hơn không.

Đặt ra các ngưỡng hàng hóa:

 1. Trong phần Thông tin sản phẩm, chọn Inventory.
 2. Đặt Qty for Item’s Status to Become Out of Stock giá trị lớn hơn 0.

Thay đổi số lượng cho phép trong giỏ hàng:

Tùy chọn này rất hữu ích đối với các sản phẩm có nhu cầu cao. Nếu bạn muốn nắm bắt một số lượng lớn các khách hàng mới hơn là bán với khối lượng lớn cho người mua-số lượng cao, bạn có thể thiết lập một số lượng tối đa để ngăn chặn một người mua với số lượng cao từ lấy ra toàn bộ hàng tồn kho của bạn.

 

 

 

 1. Trong phần Thông tin sản phẩm, chọn Inventory
 2. Thay đổi MinimumMaximum Quantity Allowed in Shopping nhữn giá trị phù hợp cho sản phẩm, cửa hàng, và chiến lược của bạn.

Thông báo khi hàng hóa giảm xuống dưới ngưỡng:

 1. Trong phần Thông tin sản phẩm, chọn Inventory.
 2. Xóa chọn Use Config Settings, và thiết lập Notify for Quantity Below để chỉ mức khi bạn muốn được thông báo. Theo mặc định, giá trị được thiết lập là 1.

 

Cảnh báo sản phẩm

Bạn có thể cho phép khách hàng của bạn để đăng ký vào hai kiểu cảnh báo khách hàng bằng email: thông báo thay đổi giá cả và thông báo khi có hàng. Đối với mỗi loại thông báo, chọn để cho phép người dùng đăng ký với nó, và chọn mẫu email để sử dụng. Ngoài ra, chọn một tên hiển thị người gửi, áp dụng cho cả hai loại thông báo này.

Khi thông báo thay đổi giá đã được kích hoạt, một link “Đăng ký nhận báo giá” xuất hiện trên mỗi trang sản phẩm. Khách hàng có thể nhấp vào link đăng ký để thấy cảnh báo liên quan đến sản phẩm. Khách được nhắc nhở để mở một tài khoản với cửa hàng của bạn. Bất cứ khi nào thay đổi giá, hoặc các sản phẩm có chương trình đặc biệt, tất cả những người đã đăng ký để được thông báo nhận được một thông báo qua email.

Cảnh báo còn hàng tạo ra một liên kết được gọi là “Đăng ký để nhận được thông báo khi sản phẩm này là trở lại trong kho” cho mỗi sản phẩm hết hàng. Khách hàng có thể nhấp vào liên kết đăng ký cảnh báo. Khi sản phẩm là trở lại trong kho, khách hàng nhận được email thông báo rằng các sản phẩm có sẵn. Sản phẩm với các thông báo có một tab cảnh báo sản phẩm trong phần thông tin sản phẩm được liệt kê cho các khách hàng đã đăng ký nhận cảnh báo.

 

 

 

 

Thiết lập cảnh báo sản phẩm

 1. Trên menu Admin, chọn System > Configuration.
 2. Ở phần bên trái, dưới catalog, chọn Catalog
 3. Nhấp mở rộng phần  Product Alerts và thực hiện như sau:
 4. Để cung cấp các thông báo thay đổi giá cho khách hàng của bạn, chuyển Allow Alert When Product Price Changes sang “Yes”
 5. Đặt Price Alert Email Template sang mẫu bạn muốn dùng để thông báo giá cho khách hàng
 6. Để cung cấp thông báo các sản phẩm hết hàng xuất hiện trở lại trong kho, đặt Allow Alert When Product Comes Back in Stockto “Yes.”
 7. Đặt Stock Alert Email Templatesang mẫu bạn muốn dùng để thông báo kho hàng
 8. Đặt Alert Email Sendertới contact của cửa hàng mà bạn muốn xuất hiện với từ cách người gửi thông báo email

 

Product Alerts

 

 1. Sau khi hoàn thành, nhấn nút Save Config.

 Mô tả trường

Trường Phạm vi Miêu tả
Allow Alerts When Product Price Changes Store View Xác định có bật thông báo email khi giá sản phẩm thay đổi. Tùy chọn bao gồm: Yes / No
Price Alert Email Template Store View Xác định mẫu dùng cho thông báo email khi giá sản phẩm thay đổi
Allow Alert When Product Comes Back in Stock Website Xác định khách hàng có thể chọn để nhận một cảnh báo khi sản phẩm trở lại trong kho. Tùy chọn bao gồm: Yes / No
Stock Alert Email Template Store View Xác định mẫu dùng cho thông báo email cho kho hàng
Alert Email Sender Store View Xác định liên lạc của cửa hàng xuất hiện trong thông báo khách hàng với tư cách người gửi

Cài đặt cảnh báo sản phẩm
Các thiết lập này cho phép bạn chọn tần xuất Magento kiểm tra những thay đổi cần cảnh báo được gửi. Ngoài ra, bạn có thể chọn người nhận, người gửi, và mẫu cho những email được gửi khi gửi thông báo lỗi.

 

Cài đặt cảnh báo sản phẩm

 1. Trên menu Admin, chọn System > Configuration.
 2. Ở phần bên trái, dưới catalog, chọn Catalog.
 3. Nhấp mở rộng phần  Product Alerts Run Settings và thực hiện như sau:
 4. Xác định tần xuất gửi thông báo sản phẩm, đặt Frequencymột trong các tùy chọn:
 • Ngày
 • Tháng
 • Năm
 1. Xác định thời gian gửi trong ngày, đặt Start Time theo giờ, phút, giây.
 2. Trong phần Error Email Recipient, nhập email người cần liên lạc khi gặp lỗi.
 3. Trong phần Error Email Sender, chọn cửa hàng xuất hiện trong phần người gửi của thông báo lỗi.
 4. Đặt Error Email Template cho mẫu email giao dịch được dùng trong thông báo lỗi
 5. Khi hoàn thành ấn nút Save Config.

 

Mô tả trường

Trường Phạm vi Miêu tả
Frequency Global Lựa chọn tần suất gửi thông báo: Ngày, tuần hoặc tháng.
Start Time Global Lựa chọn khoảng thời gian trong ngày thực hiện việc thông báo. Thời gian này nên sau khi giá hoặc việc kiểm kê được cập nhật
Error Email Recipient Global Xác định địa chỉ email của người (thường là một quản trị viên cửa hàng), người sẽ nhận được một email thông báo khi có một lỗi trong quá trình cảnh báo sản phẩm.
Error Email Sender Global Chọn vai trò của email.
Error Email Template Global Chọn mẫu email để sử dụng cho các thông báo lỗi cảnh báo sản phẩm.

 

Quản lý kho hàng sản phẩm được cấu hình

Mặc định, quản lý kho hàng được tắt cho những sản phẩm được cấu hình vì hàng trong kho được quản lý thông qua từng sản phẩm liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm đó cần thiết áp dụng các thiết lập hàng tồn kho để một sản phẩm cấu hình như một toàn thể, chẳng hạn như thiết lập bước tăng số lượng và thay đổi sự sẵn có của kho.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 10:08:42', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')