[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Grouped Product

Là một sự kết hợp của nhiều sản phẩm simple. Ví dụ bạn bán một bộ dao bao gồm 4 chiếc với kích cỡ khác nhau, bạn có thể tạo một sản phẩm grouped để hiển thị cả 4 chiếc đó. Khách hàng sau đó có thể chọn những kích thước họ muốn để cho vào giỏ hàng từ trang này.

Step 1: Tạo một Grouped Product.

1. Catalog > Manage Products. Chọn tiếp Add Product. chọn Product Type “Grouped Product,”

Creating Products - Grouped Product

Creating Products – Grouped Product

Hoàn thành các thông tin như bạn đã làm với Simple Product.

Step 2: Add the Associated Products

1. Bên bảng quản trị bên trái, lựa chọn Associated Products.

2. Lựa chọn những sản phẩm bằng cách tích chọn. Chọn Save để lưu sự lựa chọn

333

Step 3: Configure the Shopping Cart Thumbnails

1. System > Configuration. Tại thanh quản trị bên trái chọn Checkout. Chọn vào Shopping Cart sau đó sét cho Grouped Product Image là một trong 2 lựa chọn: Product Thumbnail Itself, Parent Product Thumbnail.

2. Chọn Save Config để lưu lựa chọn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:38:43', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')