[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Downloadable product

Được sử dụng để bán những sản phẩm phần mềm online. Ví dụ: 1 bản nhạc MP3, 1 file PowerPoint, một Magento extension,…Sau khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ được cung cấp link để download sản phẩm đó. Downloadable product cũng không cho phép chọn phương thức vận chuyển khi checkout.

Step 1: Choose the Attribute Set

1. Tại Admin menu, chọn Catalog > Manage Products. Click chọn Add Product button.

2. Tại khung lựa chọn loại sản phẩm.

a. Attribute Set là “Default.” Hoặc lựa chọn khác.

b. Product Type là “Downloadable Product,” và nhấn Continue.

Creating Products - Downloadable product

Creating Products – Downloadable product

 

Step 2: Complete the Basic Product Information

Hoàn thành các thông tin cơ bản bắt buộc như đối với sản phẩm loại Simple Products. Những trường thông tin nào bắt buộc thì có tích sao màu đỏ.

Step 3: Complete the Download Information.

Tại khung quản lý bên trái chọn Downloadable Information.

Creating Products - Downloadable product

Creating Products – Downloadable product

 

Nhấn chọn Add New để thêm đường link

Max. Downloads để giới hạn lượt download, chọn Unlimit nếu không giới hạn.

Chọn Shareble: Chọn “No” thì đòi hỏi đăng nhập mới có thể download. Chọn “Yes” để gửi link qua email.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:41:11', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')