[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Configurable Product

Cũng là tập hợp của các sản phẩm simple, configurable product cho phép khách hàng của bạn lựa chọn các tùy chọn của sản phẩm. Ví dụ bạn bán 1 chiếc áo phông có 2 màu và 3 size, bạn sẽ cần tạo 6 sản phẩm simple khác nhau và liên kết 6 sản phẩm này vào 1 sản phẩm configurable. Sau đó khách hàng có thể lựa chọn size và màu sắc họ muốn để cho sản phẩm vào giỏ hàng.

Step 1: Create Attributes

Tạo một thuộc tính cho việc lựa chọn ở dropdown lựa chọn mà muốn áp dụng cho sản phẩm.

1. Catalog > Attributes > Manage Attribute Sets. Sau đó chọn Add New Set.

2. Nhập tên thuộc tính vào trường Name, sau đó Save Attribute Set

Creating Products - Configurable Product

Creating Products – Configurable Product

3. Có thể kéo thả các trường thông tin từ Unassigned Attributes sang nếu muốn thêm các thuộc tính đó cho sản phẩm. Hoặc cũng có thể tạo nhóm thuộc tính.

Step 2: Create the Configurable Product

1. Catalog > Manage Products, sau đó chọn Add Product.

Creating Products - Configurable Product

Creating Products – Configurable Product

Creating Products - Configurable Product

Creating Products – Configurable Product

2. Hoàn thành các thông tin cở bản của sản phẩm.

Step 3: Add the Associated Products

1. Lựa chọn Associated Products, bên thanh quản trị bên trái.

2. Với mỗi sản phẩm liên quan muốn tạo thì nhập các thông tin cho Weight, Status là Enable và VisibilityNot Visible Individually.

[Magento CE user guide] Product Catalog - Chapter 13: Creating Products - Configurable Product

[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Configurable Product

3. Nhập Qty, và sét Stock Availability “In Stock.”

4. Nhấn Quick Create để tạo nhanh sản phẩm.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:38:57', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')