[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 13: Creating Products – Bundle Product

Là một tập các sản phẩm simple hoặc virutal, mà phải được bán cùng với nhau. Ví dụ: 1 chiếc laptop, khách hàng có thể lựa chọn cấu hình khác nhau về ổ cứng, ram, cpu,… Mỗi thành phần đó là một sản phẩm simple (hoặc virtual) nhưng chỉ có thể được bán trong sản phẩm bundle.

Step 1: Create the Bundle Product
1. Catalog > Manage Products. Sau đó chọn Add Product

2. Tạo sản phẩm theo dạng

a. Attribute Set là default hoặc lựa chọn khác.

b. Product Type là “Bundle Product.” Sau đó nhấn chọn Continue

Creating Products - Bundle Product

Creating Products – Bundle Product

Step 2: Complete the Product Information

1. Tại tab Genaral thì SKU và Weight có thể chọn một trong 2 lựa chọn là: Dynamic hay Fixed.

Creating Products - Bundle Product

Creating Products – Bundle Product

2. Tại tab Prices thì Price có thể lựa chọn 2 lựa chọn: Dynamic hay Fixed.

Step 3: Add Bundle Items

1. Tại tab quản trị bên trái, lựa chọn Bundle Items.

Creating Products - Bundle Product

Creating Products – Bundle Product

2. Lựa chọn phương thức vận chuyển Ship Bundle với một trong 2 lựa chọn (together, separately).

3. Thêm các thuộc tính cho sản phẩm Add New Option

4. Sử dụng Filter để lọc ra các sản phẩm đưa vào làm thuộc tính.

5. Lựa chọn Add Selected Product(s) to Option để thêm các sản phẩm tùy ý. Cứ tiếp tục lặp lại cho đến khi hoàn thành đủ các sản phẩm thuộc tính.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 10:07:00', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')