[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 12: Flat Catalog

Magento lữu trữ các dữ liệu về catelog dưới nhiều bảng, trên cơ sở Entity-Attribute-Value (EAV) model. Bởi vì các thuộc tính được lưu trên nhiều bảng, nên khi câu lệnh SQL truy vấn có thể dài và phức tạp.

Bằng một cách khác, thì Flat Catalog tạo ra một bảng dữ liệu mới, nơi mà mỗi dòng sẽ chứa tất cả các dữ liệu cần thiết về Product hoặc Category. Flat catalog được cập nhật tự động mỗi phút hoặc tùy theo sự lập lịch của bạn.

Step 1: Enable the Flat Catalog

– Truy cập vào Admin, trên thanh menu chọn System → Configuration

– Bên thành tab bên trái, lựa chọn Catalog, sau đó chọn tiếp nội dung Frontend.

CHAPTER12. Flat catalog

CHAPTER12. Flat catalog

– Thiết lập:

Use Flat Catalog Category -> “Yes.”

Use Flat Catalog Product ->“Yes.”

– Cũng tại System, chọn Index Management, thực hiện Reindex data những thuộc tính có tình trạng báo đỏ. Khi mọi thứ trở về màu xanh như hình dưới là được.

CHAPTER12. Flat catalog

CHAPTER12. Flat catalog

[Magento CE user guide] Product Catalog - Chapter 12: Flat Catalog

[Magento CE user guide] Product Catalog – Chapter 12: Flat Catalog

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2018-11-19', '2018-11-19 22:13:21', '54.221.9.6', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')