Khoá học PHP cơ bản bài 9 : Function trong PHP

Function trong PHP

Function dùng để làm gì ? Khi lập trình có những logic thường phải lặp đi lặp lại khi đó ta viết hàm. Khi thiết kế ta nên tưởng tưởng ra hệ thống có những hàm nào , đầu vào là gì và đầu ra là gì sau đó viết logic cho hàm thì code sẽ ngắn gọn và chặt chẽ.

=> Chốt lại dùng hàm chính xác làm cho cấu trúc code ngắn gọn. Có thể tái sử dụng Và dễ đọc code để hiểu business của 1 chức năng lớn

1. Khai báo 1 hàm trong PHP

function ten_function(){

}

2. Sử dụng function

ten_function();

3. Function có loại có tham số truyền vào và có loại không có tham số truyền vào

function change_to_slug($str){

 

}

 

3. Function có thể trả về 1 kết quả cũng có thể không trả về gì hết.

Nếu trả về kết quả ta cần dùng từ khoá return

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:34:47', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')