Hướng dẫn cài đặt Magento

Magento Community Edition là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở mạnh mẽ cung cấp các cơ chế linh hoạt và mềm dẻo để xây dựng các website thương mại điện tử.

Magento hỗ trợ đầy đủ các tính năng về marketing, SEO, quản lý danh mục để tạo nên những website với thiết kế tùy chỉnh phục vụ nhu cầu kinh doanh trực tuyến. Magento được thiết kế với khả năng mở rộng dễ dàng cung cấp một giải pháp thương mại điện tử tùy chỉnh hoạt động an toàn và ổn định.

1

Cài đặt Magento

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt Magento Community Edition 1.9.2 cần có những yêu cầu về hệ thống sau:

SYSTEM REQUIREMENTS

Môi trường

Khuyến nghị sử dụng LAMP(Linux, Apache, Mysql, Php) hoặc LNMP stack.

Hệ điều hành

Window, Linux x86-64

Web Server

Apache 2.x

Nginx 1.7.x

Database

MySQL 5.6 (Oracle or Percona)

PHP

PHP 5.4

PHP 5.5

SSL

Phục vụ giao thức HTTPS

Supported Technologies

Redis

Redis có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu session hoặc bộ nhớ cache.

Memcached

Memcached có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu session hoặc bộ nhớ cache.

Apache Solr

(Magento Enterprise Edition)

 

Kiểm tra trước khi cài đặt

Kịch bản magento-check giúp bạn kiểm tra yêu cầu hệ thống trước khi cài đặt magento. Bạn có thể tải kịch bản magento-check.php rồi upload lên server.

Kiểm tra tính tương thích của server:

1. Download kịch bản magento-check về máy tính.

2. Giải nén và upload file magento-check.php lên thư mục cài đặt magento trên server.

3. Kiểm tra tính tương thích của hệ thống, mở trình duyệt vào địa chỉ :

magento/magento-check.php

Cài đặt Magento

Bạn có thể download Magento CE Downloader Script (khoảng 50K) từ website của Magento để cài đặt magento, trong quá trình thực thị kịch bản thì mã nguồn của magento sẽ được download về và được cài đặt trực tiếp, bạn sẽ phải đảm bảo kết nối Internet trong suốt quá trình download. Để sn toàn hơn thì chúng ta sẽ download bản full release chứa toàn bộ mã nguồn của magento để cài đặt.

Bước 1: Download Magento Community Edition

Download Magento Community Edition 1.9.2 full release từ website của Magento, bạn có thể download các định dạng khác nhau như .zip, .tar.gz, tar.bz2.

2

Bước 2: Download Sample Data

Download Sample Data từ trang download của Magento. Sample Data chứa cơ sở dữ liệu mẫu với các tài nguyên đi kèm cho phép bạn cài đặt một website chứa các dữ liệu nội dung hoàn thiện.

Bước 3: Upload Magento lên server

Giải nén và upload thư mục cài đặt magento lên server bằng FTP hặc SFTP.

Thư mục www gốc trên server thường là public_html, nếu cài đặt trên Window sử dụng Xampp thì thư mục gốc là C:\Xampp\htdocs, với Apache trên Ubuntu thì thư mục gốc là /var/www/html.

Bước 4: Phân quyền cho thư mục cài đặt Magento

Để cài đặt Magento trên server (Linux) bạn phải phân quyền 777 cho thư mục cài đặt Magento. Nếu cài đặt trên Window sử dụng Xammp/Wamp thì không phải thực hiện bước này.

Bước 5: Tạo cơ sở dữ liệu

Để cài đặt Magento cần phải tạo một cơ sở dữ liệu trống để magento fill các dữ liệu vào cơ sở dữ liệu này. Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu bằng nhiều cách như Command line, PhpMyadmin, Navicat, Mysql Workbench hoặc bất kỳ phần mềm quản trị CSDL MySql nào.

Bước 6: Thêm dữ liệu Sample Data

Sample Data chứa cơ sở dữ liệu mẫu, các tài nguyên đi kèm. Giải nén file sample_data.zip có các phần như sau:

1. CSDL sql mẫu để import vào cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo ở bước 5.

2. Thư mục media chứa các dữ liệu media, bạn ghi đè các dữ liệu này vào thư mục media trong thư mục cài đặt Magento.

3. Thư mục frontend chứa các file .phtml, ghi đè các dữ liệu này vào thư mục frontend trong thư mục cài đặt Magento.

Bước 7: Cài đặt Magento

1. Mở chương trình cài đặt

Từ trình duyệt, truy cập đến thư mục cài đặt magento, trang cài đặt Magento sẽ xuất hiện

http://[your_domain]/magento

http://www.[your_domain]/magento

http://www.[your_domain]/[directory]/magento

Đồng ý với điều khoản và bấm Continue

4

2. Cấu hình Localization

Bây giờ chọn địa điểm, múi giờ và tiền tệ bạn muốn và bấm Continue

5

3. Cấu hình Database

Tiếp theo thì magento sẽ kiểm tra điều kiện để cài đặt magento, nếu bạn chưa phân quyền cho thư mục cài đặt magento ở bước 4 thì một thông báo lỗi sẽ hiện ra như sau:

6

Ngoài ra bạn phải đảm bảo các php extension được chạy thành công như sau:

7

Nếu không có thông báo lỗi nào nữa thì magento sẽ yêu cầu cấu hình CSDL:

8

a. Database Type: Chọn Mysql

b. Hostname: địa chỉ hostname hoặc địa chỉ IP server, nếu cài đặt trên localhost thì điền vào localhost

c. Username, database, password: điền các thông tin về cơ sở dữ liệu đã tạo ở bước 5.

b. Table prefix: Tiền tố của bảng trong cơ sở dữ liệu. Nếu bạn cài đặt magento sử dụng chung một cơ sở dữ liệu trên MySql Server với các mã nguồn khác thì nên sử dụng tiền tố này để phân biệt với các bảng của magento với các bảng của mã nguồn khác.

e. Base url : địa chỉ base url của website và trang admin mặc định được tự động điền vào dựa theo địa chỉ cài đặt Magento, nếu bạn cài đặt magento trên localhost thì địa chỉ localhost sẽ không được tính hợp lệ, trong trường hợp này bạn phải mở file “\app\design\install\default\default\template\install\config.phtml” và xóa bỏ class “validate-url” như sau:

9

Các tham số tiếp theo bạn có thể để mặc định theo khuyến nghị của magento:

– Enable Charts: hiển thị biểu đồ trên trang Dashboard

– Skip Base URL Validation Before the Next Step: địa chỉ Base URL yêu cầu phải là địa chỉ IP hoặc domain name.

– Use Web Server (Apache) Rewrites: để bật module mod_rewrite trong Apache thì tích vào tùy chọn này.

– Use Secure URLs (SSL): để sử dụng SSL cho website của bạn thì tích vào tùy chọn này.

– Session Storage Options: lưu trữ dữ liệu session vào file system hoặc database.

10

11

4. Tạo thông tin cho tài khoản Admin

a. Điền thông tin cá nhân

12

b. Điền thông tin tài khoản đăng nhập

13

c. Encryption Key: Key mã hóa bạn có thể điền vào một giá trị key hoặc không thì magento sẽ tự động tạo ra. Key mã hóa sẽ được sủ dụng đế mã hóa và định danh thông tin tài khoản của bạn và được lưu trữ tại file /app/etc/local.xml. Tiếp theo bạn bấm Continue để hoàn tất quá trình cài đặt.

5. Hoàn tất

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất một khảo sát được tạo ra, bạn có thể bỏ qua phần này. Bạn có thể truy cập vào website và trang quản trị theo 2 đường dẫn Go to FrontendGo to Backend được tạo ra.

Trang Frontend:

Khi bạn cài đặt magento cùng với dữ liệu sample data thì giao diện trang chủ sẽ hiển thị menu, slider cùng với các sản phẩm đã được tạo sẵn trong sample data như sau:

Screenshot from 2015-08-02 19:35:41

Trang đăng nhập:

15

Trang quản trị:

16

Cài đặt lại Magento

Để cài đặt lại Magento bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

1. Trong thư mục magento, xóa file “magento/app/etc/local.xml” (file local.xml là file lưu các thông tin cài đặt của magento).

2. Xóa các file và thư mục (trừ thư mục package) trong thư mục magento/var .

3. Cài đặt lại magento như bình thường.

Bạn có thể tham tài liệu hướng dẫn đầy đủ của Magento tại đây:

http://merch.docs.magento.com/ce/user_guide/Magento_Community_Edition_User_Guide.html

You may also like...

2 Responses

  1. Làm sao để nâng cấp Magento bản 1.9.1.0 lên 1.9.2.1 nhỉ bạn?

    • long says:

      có nhiều cách update có 1 cách là ốp core của bản mới hơn vào bản cũ mà chạy là xong. Nhớ backup trước khi nghịch dại nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:40:27', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')