Giới thiệu và cài đặt composer trên Ubuntu

1. Giới thiệu chung.

Composer là một công cụ để quản lý thư viện trong PHP.  Ra đời từ tháng 03/2012 và từ đó đến nay thì Composer đã được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người dùng PHP toàn thế giới.

Composer

Composer

Giả sử:

– Bạn có một project, và project này cần một vài thư viện nào đó để có thể hoạt động.

– Một trong các thư viện trên lại cần các thư viện khác.

Composer ra đời để

– Giúp bạn định nghĩa các thư viện cần thiết mà project của bạn phụ thuộc

– Tìm những phiên bản cần thiết để cài đặt chúng vào project của bạn.

2. Yêu cầu hệ thống.

Composer yêu cầu PHP 5.3.2+ để có thể hoạt động. Nó có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, OSX

3. Cài đặt Composer trên Ubuntu.

a, Để tải về phiên bản Composer bản mới nhất bạn sử dụng lệnh sau

Giới thiệu và cài đặt composer trên Ubuntu

Giới thiệu và cài đặt composer trên Ubuntu

b, Sau khi câu lệnh trên thực thi xong, bạn có thể dùng dòng lệnh sau để kiểm tra cũng như xem một vài thông tin, hướng dẫn cơ bản.

Giới thiệu và cài đặt composer trên Ubuntu

Giới thiệu và cài đặt composer trên Ubuntu

c, Để tiện cho sử dụng, ta di chuyển file composer.phar vừa tải về vào thư mục /usr/bin và đổi tên từ composer.phar thành composer. Từ nay, khi mở cửa sổ terminal lên, tại bất cứ đâu bạn chỉ cần gõ composer là có thể chạy được.

 

4. Composer.json và Composer.lock

Khi sử dụng Composer chắc chắn bạn cần biết đến 2 file này.

Composer.json là nơi ta khai báo các dependencies (những thứ cần thiết) cho project của bạn. Nội dung file được viết theo kiểu json và có thông tin về tên, phiên bản, licenses, source…

Composer.json & composer.lock

Composer.json & composer.lock

Composer.lock là nơi lưu trữ các thông tin về package đã được cài đặt. Tức là, khi lần đầu tiên bạn dùng lệnh install để cài đặt ($ composer install) thì Composer sẽ đọc các thông tin về package ở trong file composer.json để cài đặt, sau đó nó lưu mọi thông tin cụ thể, chính xác (tên, version…) về các package đó vào file composer.lock. Từ nay, khi dùng lệnh install thì composer chỉ đọc thông tin từ file composer.lock để cài chứ không đọc từ file composer.json.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:41:53', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')