Giáo trình magento part 2 – Các bước để học nhanh 1 CMS

Tôi tên là Long và tôi mong muốn giúp các bạn có thể học nhanh nhất 1 framework hay 1 CMS. Nếu copy nhớ để nguồn
https://eavteam.wordpress.com . Mà copy thì cố gắng để support lại người hỏi => thể hiện là người có trách nhiệm :v

Tiếp :

Với tôi để học nhanh 1 CMS thì các bước tôi làm là
1 . Dựng môi trường (15p)
2. Cài đặt CMS (30p)
3. Làm ví dụ Hello world để tạo 1 module (1h)
4. Làm ví dụ CRUD để thêm , sửa , xóa , tìm kiếm với 1 bảng trong database => hiểu hơn về MVC (4h)
5. Đọc và tìm hiểu từng dòng code của 2 ví dụ trên (4h)
6. Vào trang chủ và đọc loạt bài giảng cơ bản của framework để có cái nhìn sâu hơn và hiểu ý nghĩa các khái niệm cơ bản (12h- với magento)
7. Cách hook vào core ( với magento là observer) (2h)
8. Cách override function core (1h)
9. Cách sử dụng các chức năng cơ bản của CMS ( 4=>5 ngày với magento)

=> Để học 1 CMS Cơ Bản cần khoảng 1 tuần sau đó bạn có thể đi làm và trình độ tăng dần thêm sau mỗi công việc bạn hoàn thành ( Magento là cms khó nhất tôi từng học)

Kiến thức nền tảng cần có
PHP , HTML, CSS ,JS, Jquery cơ bản
Mô hình MVC
Hướng đối tượng trong PHP

Về cơ bản thì CMS nào cũng có phần đăng bài, tạo category, quản lý người dùng, quản lý media, quản lý link và quản lý phân quyền. Cách sử dụng cơ bản không khác nhau lắm . Các bạn có thể học 1 CMS có thể hiểu cơ chế của CMS khác.

Các bài tiếp theo mình sẽ dạy trên cơ sở bài hướng dẫn trên trang chủ của Magento . Bạn nào học được tiếng anh có thể học theo bài gốc http://www.magentocommerce.com/knowledge-base/entry/magento-for-dev-part-1-introduction-to-magento

You may also like...

1 Response

  1. October 14, 2014

    […] ← Giáo trình magento part2- Các bước để học nhanh 1 CMS […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:36:08', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')