Giáo trình magento part 1 – Hướng dẫn cài đặt

Để bắt đầu học bất cứ cái gì thì việc đầu tiên cũng là setup môi trường làm việc.

Tiền đề để bắt đầu học magento là

– Biết dùng xampp, wampp và có thể chạy được source code PHP để test

– Biết tạo database từ PHPMyAdmin hoặc navicat

Ai chưa code bao giờ thì nên học theo từ khóa sau

– “setup xampp and run php source code in xampp”

– “Basic PHP”

**** Giờ bắt đầu cài đặt Magento nhé

1. Bật xampp run apache và mysql

2. Download source code magento mới nhất

http://www.magentocommerce.com/download

downloadmagento

3 . Tạo DB đặt tên là magento (tùy ý)

4. Tiến hành setup theo video dưới đây

https://www.youtube.com/watch?v=p_4fR7MlLYU&feature=youtu.be

*****

— loi cannot login magento ———————————-
app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php.

NOTE: Editing Core File is NOT a good practice. It is better to make a local copy of core file. Copy app/code/core/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php to app/code/local/Mage/Core/Model/Session/Abstract/Varien.php and edit it.

Like this:-
/* if (!$cookieParams[‘httponly’]) {
unset($cookieParams[‘httponly’]);
if (!$cookieParams[‘secure’]) {
unset($cookieParams[‘secure’]);
if (!$cookieParams[‘domain’]) {
unset($cookieParams[‘domain’]);
}
}
}

if (isset($cookieParams[‘domain’])) {
$cookieParams[‘domain’] = $cookie->getDomain();
} */

Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài viết đầu tiên về: Giáo trình magento part 1 – Hướng dẫn cài đặt episode hack – PHP Cơ Bản

You may also like...

1 Response

  1. thanhlong296 says:

    Các đồng chí có gì không hiểu thì confirm ở đây hoặc vào facebook.com/thanhlong296 tớ sẽ trả lời nhé.

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:39:45', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')