Category: PHP cơ bản

paypal-express-checkout.png 0

Thanh toán bằng PayPal Express Checkout!

Thanh toán bằng PayPal Express Checkout! Express Checkout là một phương thức rất nhanh và dễ dàng cho người mua hàng để thanh toán với PayPal. Express Checkout loại bỏ một trong những nguyên...

download anh tu url 1 4

Auto download image from URL use PHP

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự download ảnh từ một link và lưu vào ổ cứng theo tên mong muốn bằng PHP. 1. Dùng file_get_contents() và file_put_contents() Đầu tiên chúng ta...

5

Login Facebook use PHP

Trước tiên để tạo ứng dụng,bạn phải có FACEBOOK  APP. Vào trang : https://developers.facebook.com/apps/  ,chọn Add a New App . Chọn website sau đó điền tên app: ví dụ ở đây tên app là...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:29:19', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')