Category: Laravel

Authentication trong Laravel 5.1 bài 1 1

Authentication trong Laravel 5.1 bài 1

Mới ra bản laravel 5.2 nhưng mình sẽ chưa hướng dẫn vì bản mới nhất chưa ổn định và còn lỗi khi chạy thử.   1. Setup laravel theo hướng dẫn ở trang chủ...

Thêm-sửa-xóa User trong Laravel 5 0

Thêm-sửa-xóa User trong Laravel 5

Hi các bạn, Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu với các bạn một vài thông tin cơ bản về Framwork Laravel và luồng đi dữ liệu của Laravel. Trong bài viết này,...

Laravel5 Permission 0

Laravel5 Permission

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bảng Permission trong Laravel5. Đầu tiên ta tạo 1 project mới :Mở comand prompt , run: cd c:/xampp/htdocs laravel new demo_permission. Bây...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-09-20', '2019-09-20 03:49:01', '18.206.16.123', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')