Category: Codeigniter

0

CHƯƠNG I:1. Download Và Cài Đặt Ci

Codeigniter Framework được xem là một Framework phổ biến và dễ tiếp cận nhất so với các PHP framework hiện hành, bạn có thể dễ dàng tiếp cận nó ngay sau khi học xong PHP...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-09-20', '2019-09-20 03:46:26', '18.206.16.123', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')