Các câu hỏi hay gặp khi đi phỏng vấn PHP

1. Em hiểu gì về OOP, các tính chất của OOP ?

2. MVC là gì ?

3. Thế nào là tính đóng gói  so sánh public, protected, private

4. Abstract và Interface giống nhau và khác nhau thế nào

5. Nêu những mẫu design pattern mà em biết . Và những ứng dụng của nó

6. Em biết gì về CMS và Framework.

7. Em đã biết lập trình bằng CMS (framework) ABC  không

8. Viết giải thuật tính giai thừa, dãy fibonaci

9. Em biết gì về cache , APC, Memcached , Redis

10. Em biết gì về non SQL

11. Em đã bao giờ xử lý dữ liệu lớn chưa?

12. Storage engine là gì ?

13. So sánh myISAM và InnoDB

14. Câu lệnh SQL phức tạp nhất em từng viết là gì

15. Em có biết dùng linux không? Các lệnh em hay dùng là gì

16. Em có biết dùng GIT hay SVN không

17. Em biết bao nhiêu lỗi bảo mật và cách chống của chúng?

18. Em đã tham gia vào dự án thật bao giờ chưa?

19. Trong dự án đó em đã làm những phần nào

20. API là gì

21. Em biết Restfull API không ?

22. Em biết AJAX không ?

23. Em biết json là gì không ?

24.Em biết làm SEO onpage không?

25. Em biết CDN là gì không ?

26. Em đã tự code 1 project nào chưa ?

27. Trước e đã làm cái gì? ở đâu? và sản phẩm là gì?
câu hỏi luôn luôn có vs người đã có kinh nghiệm là tại sao lại nghỉ việc cũ

Tạm thế đã chờ mọi người rồi mình sẽ update tiếp

Các câu hỏi hay gặp khi đi phỏng vấn PHP

 

You may also like...

2 Responses

  1. Nguyễn Quang Thanh says:

    Em có biết nhiều về frontend không?
    Em có thẻ tự code html, css nếu được yêu cầu chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:22:12', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')