Bài 9: My SQLi

My SQLi mysqli
1. Giới thiệu:
My SQLi (MySQL improved)
Được phát triển nhằm sử dụng các đặc tính có trong phiên bản MySQL server 4.1.3
My SQLi có trong phiên bản PHP 5 trở lên.Theo ducument của PHP, khuyến cáo rằng bạn nên sử dụng mysqli vì mysql không được phát triển thêm nữa kể từ PHP 5.5 trở đi và tương lai sẽ được gỡ khỏi PHP
Dưới đây là bảng so sánh tính năng của 2 thư viện.

Mysqli Mysql
Được giới thiệu từ phiên bản PHP sau 5.0 2.0
Có trong PHP 5.x Yes Yes
Trạng thái phát triển Tiếp tục Chỉ bảo trì
Vòng đời Tiếp tục Không tiếp tục
Khuyến cáo sử dụng cho dự án mới Không
Hỗ trợ OOP Không
Hỗ trợ lập trình thủ tục
Hỗ trợ lập trình bất đồng bộ với my sqlnd
Hỗ trợ kết nối liên tục
Hỗ trợ các bảng mã ký tự khác nhau
Hỗ trợ Prepared Statements ở phía server Không
Hỗ trợ Prepared Statements ở phía client Không Không
Hỗ trợ Stored Procedures Không
Hỗ trợ thực thi nhiều câu lệnh Không
Hỗ trợ transactions Không
Hỗ trợ tất cả các tính năng của MySQL 5.1+ Không

2. Truy vấn CSDL với mysqli
2.1 Sử dụng gọi hàm thủ tục trog mysqli:

Trong mysqli hỗ trợ các hàm gọi tương tự như trong mysql
2.2 Sử dụng hướng đối tượng trong mysqli:

 

3. Lời kết
Bài này chỉ mang tính chất giới thiệu một số hàm trong My SQLi ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm ở 1 số trang
https://en.wikipedia.org/wiki/MySQLi
http://php.net/manual/en/book.mysqli.php
Chúc mọi người học tập tốt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 10:12:27', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')