Khoá học PHP cơ bản online Bài 6 – Biến $_SERVER trong PHP

Một số biến được xác định trước trong PHP là “superglobals”, có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể truy cập, bất kể phạm vi – và bạn có thể truy cập chúng từ bất kỳ chức năng, lớp hoặc tập tin mà không cần phải làm bất cứ điều gì.Chúng ta hãy cũng tìm hiểu về một loại biến trong số đó, biến $_SERVER.

Ngoài các thông tin trình duyệt gửi lên thông qua các con đường POST, GET, COOKIES, chúng ta cũng có thể thu được một số thông tin khác có liên quan đến trình duyệt cũng như các thông số liên quan đến máy chủ như: đường dẫn, địa chỉ IP, phiên bản… Các thông tin này được lưu trữ trong biến $_SERVER (đối với các phiên bản mới) hoặc $HTTP_SERVER_VARS (đối với các phiên bản cũ hơn bản 4.1.0):

Thành phần Mô tả
$_SERVER[‘PHP_SELF’] Trả về tên file của file đang được chạy.
$_SERVER[‘GATEWAY_INTERFACE’] Trả về phiên bản của Common Gateway Interface(CGI) của máy chủ đang dùng
$_SERVER[‘SERVER_NAME’] Trả về tên của máy chủ
$_SERVER[‘HTTP_ACCEPT’] Chấp nhận trả về tiêu đề từ các yêu cầu hiện tại
$_SERVER[‘HTTP_HOST’] Trả về tiêu đề chủ từ yêu cầu hiện tại
$_SERVER[‘HTTP_REFERER’] Trả về URL hoàn chỉnh của trang hiện tại
$_SERVER[‘HTTPS’] Được kịch bản truy vấn thông qua một giao thức HTTP an toàn
$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’] Trả về địa chỉ IP từ nơi người dùng đang xem một trang hiện hành
$_SERVER[‘REMOTE_HOST’] Trả về tên máy chủ từ nơi người dùng đang xem một trang hiện hành
$_SERVER[‘REMOTE_PORT’] Trả về các cổng được sử dụng trên máy tính của người dùng để giao tiếp với máy chủ web
$_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’] Trả lại tên đường dẫn tuyệt đối của kịch bản hiện đang thực hiện
$_SERVER[‘SERVER_PORT’] Trả về các cổng trên máy chủ được sử dụng bởi các máy chủ web để liên lạc(such as 80)
$_SERVER[‘SERVER_SIGNATURE’] Trả về phiên bản máy chủ và tên máy chủ ảo được thêm vào các trang máy chủ tạo ra
$_SERVER[‘PATH_TRANSLATED’] Trả về hệ thống tập tin dựa trên đường dẫn đến kịch bản hiện tại
$_SERVER[‘SCRIPT_NAME’] Trả về đường dẫn của kịch bản hiện tại
$_SERVER[‘SCRIPT_URI’] Trả về URI của trang hiện tại
Chúng ta hãy cũng thử chạy ví dụ sau nhé để hiểu rõ về $_SERVER nhé:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:41:21', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')