Bài 19 – PHP Phân trang với kết quả tìm kiếm

Về phân trang tôi đã đề cập ở bài 18 , ở bài này tôi sẽ nói đến vấn đề tìm kiếm trong PHP, kết quả có phân trang và  sắp xếp theo trường có trong bảng cơ sở dữ liệu .

Cơ sở dữ liệu và bảng dữ liệu tôi lấy ở bài 18:

Database: datatable

Table: ‘monan’

File config.php để cấu hình và kết nối cơ sở dữ liệu:

Tôi tạo một file search.php là file xử lý khi nhận được yêu cầu tìm kiếm :

Cuối cùng tôi có file index.php:

Kết quả tôi được:

http://phpcoban.com/wp-content/uploads/2015/07/phân-trang-với-kết-quả-tìm-kiếm-trong-php

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-07-17', '2019-07-17 15:23:55', '34.229.24.100', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')