Bài 11: Class và Object trong PHP

I. Khái niệm về Class(Lớp) và Object(Đối tượng)

 • Để các bạn dễ hình dung khái niệm về Class Object, mình sẽ lấy một ví dụ thực tế: Bạn cần xây một ngôi nhà cho riêng mình. Đầu tiên chúng ta sẽ phải xây dựng bản thiết kế cho ngôi nhà(tự thiết kế hoặc nhờ các nhà thiết kế :D), sau đó gọi thợ xây đến đắp vữa, đổ bê tông, chuẩn bị đầy đủ vật liệu để xây cho bạn ngôi nhà giống như bản thiết kế.
 • Ở ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản:
  • Class như là bản thiết kế chi tiết cho ngôi nhà của bạn. Trong bản thiết kế này, bạn phải xác định kích thước, màu sắc, chiều cao, mối quan hệ giữa các thành phần của ngôi nhà(cột nhà, trần nhà, sàn nhà…), các kế hoạch cho ngôi nhà của bạn…
  • Object sẽ là một ngôi nhà được xây dựng dựa trên bản thiết kế ở trên. Mỗi ngôi nhà được xây dựng theo bản thiết kế đó sẽ là một Object. Tất nhiên, bạn có thể xây dựng được rất nhiều ngôi nhà dựa vào bản thiết kế đó.

Ok, như vậy là chúng ta đã nắm được sơ bộ khái niệm về Class(Lớp) và Object(Đối tượng). Cả Class và Object đều đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển Web. Vậy trong phát triển Web – cụ thể là với PHP thì ClassObject sẽ được khai báo và sử dụng như thế nào? Chúng ta cùng nhau đi sang phần II nhé!

II. Khai báo và sử dụng Class, Object trong PHP

Một Class là một tập các biến, hằng(gọi là thuộc tính) và các hàm(gọi là phương thức).

1. Cấu trúc của một Class

 • Cú pháp để khai báo một Class:

Để khai báo một class ta sử dụng từ khóa “class”, sau từ khóa là tên của Class và cặp ngoặc nhọn { }:

1

 • Sau khi khai báo một Class, ta có thể khởi tạo và lưu trữ nó trong một đối tượng bằng cách sử dụng từ khóa “new”:

2

 • Để xem nội dung của Class, bạn có thể sử dụng hàm var_dump():

3

Như vậy là bạn đã vừa hoàn thành khai báo sử dụng Class đầu tiên dưới hình thức đơn giản nhất ^_^ Tiếp theo chúng ta sẽ xem làm thế nào để khai báo và sử dụng các thuộc tính, phương thức trong Class nhé 😀

 2. Định nghĩa thuộc tính của Class

 • Để thêm dữ liệu vào một Class, ta sử dụng các thuộc tính(property). Để thêm một thuộc tính vào Class, ta khai báo như sau:

4

Từ khóa public dùng để xác định phạm vi của thuộc tính. Tên của thuộc tính được đặt theo chuẩn cú pháp đặt tên cho biến, và một giá trị được gán cho nó.

 • Để đọc thuộc tính này và xuất ra trình duyệt, chúng ta sẽ phải tham chiếu chúng thông qua các Object:

5

Ví dụ trên ta đã khai báo một Class Cat(mèo) có thuộc tính $name(tên) là “Yanny”. Và ta khai báo một đối tượng $cat, lấy dữ liệu thuộc tính $name bằng cách sử dụng mũi tên “->” rồi hiển thị ra trình duyệt.

 3. Định nghĩa phương thức của Class

 • Phương thức là các hàm riêng biệt của Class. Các hành động riêng lẻ mà Object sẽ thực thi, được định nghĩa bên trong Class như là các phương thức.
 • Để khai báo một phương thức bên trong Class, ta sử dụng từ khóa “function”. Ví dụ để tạo các phương thức thiết lập và trả về giá trị của thuộc tính $name, ta khai báo như sau:

6

Ở đây ta khai báo 2 phương thức setName(thiết lập tên mèo) và getName(trả về tên mèo). Hướng đối tượng(OOP) cho phép các Object tự tham chiếu đến chính nó (bên trong Class) bằng cách sử dụng biến $this.

 • Để sử dụng các phương thức này, ta gọi chúng như gọi các hàm thông thường, nhưng phải thông qua Object để tham chiếu đến chúng:

7

Ok, như vậy là các bạn đã nắm được cách khai báo và sử dụng của Class và Object trong PHP, rất là đơn giản phải không nào 😀

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo!!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:38:52', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')