Khoá học PHP cơ bản Bài 10-Kết nối PHP và Mysql

Bài 5 – PHP cơ bản – PHP và Mysql

KẾT NỐI PHP VÀ MYSQL

Kết nối PHP và Mysql là một phần quan trọng trong lập trình các ứng dụng php có liên quan đến Database. Để có thể kết nối php và mysql chúng ta sẽ đi qua 3 bước: 1/ Kết nối với Mysql 2 /Lựa chọn Database 3/ Đóng kết nối.

Chú ý : Hiện tại các hệ thống lớn thường dùng 1 trong 3 thư viện để kết nối cơ sở dữ liệu

1 là mysql_connect

2 là mysqli http://phpcoban.com/bai-9-sqli/

3 là PDO http://phpcoban.com/pdo-trong-php/

Trong bài này là cách kết nối dùng mysql_connect. Đây là cách cũ chỉ chạy trên phiên bản php cũ

1. Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Khởi tạo cơ sở dữ liệu trên phpmyadmin:

 

2. Kết nối với Mysql

Chúng ta tạo 1 file test.php trong thư mục htdocs của Xampp để thử các câu lệnh truy vấn nhé.

a. Cú pháp kết nối

 

Ví dụ:

Bạn cũng có thể viết ngắn gọn

 

Kết quả khi ta chạy file test.php trên trình duyệt. Như vậy là ta đã kết nối thành công với Mysql.

123

b. Cú pháp lựa chọn cơ sở dữ liệu

Trong hệ quản trị Mysql của bạn có nhiều Database khác nhau nên bạn cần phải lựa chọn tên của Database mà bạn cần thao tác. Ở đây mình sẽ sử dụng Database Demo mà lúc đầu đã tạo.
Cú pháp lựa chọn Database:

 

Ví dụ:

 

Kết quả:

2222

3. Một số câu lệnh truy vấn

a. Các câu lệnh truy vấn thường được sử dụng

Thực thi câu lệnh truy vấn

Cú pháp:

Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng

Cú pháp:

Chúng ta sẽ thử đưa ra dữ liệu trong bảng Users mà ta đã tạo trong CSDL Demo.
Tiếp tục trong file test.php ta viết câu lệnh truy vấn lấy ra tất cả thông tin trong bảng Users.

Tiếp theo chúng ta kiểm tra trong bảng Users xem đã có user nào chưa. Nếu chưa có thì
đưa ra thông báo “Chưa có user nào”, ngược lại thì đưa ra toàn bộ thông tin của bảng
Users.

Và cuối cùng là chúng ta đóng kết nối và kết thúc xử lý:

Như vậy file test.php hoàn chỉnh như sau:

 

Kết quả:

333

Tổng kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối php và mysql cơ bản, một số hàm thường được sử dụng. Hy vọng bài viết có thể giúp đỡ các bạn trong quá trình xây dụng các ứng dụng bằng php. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2018-11-19', '2018-11-19 22:20:22', '54.221.9.6', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')