Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
Bài 5 - PHP và Mysql

Khoá học PHP cơ bản Bài 10-Kết nối PHP và Mysql

Bài 5 – PHP cơ bản – PHP và Mysql

KẾT NỐI PHP VÀ MYSQL

Kết nối PHP và Mysql là một phần quan trọng trong lập trình các ứng dụng php có liên quan đến Database. Để có thể kết nối php và mysql chúng ta sẽ đi qua 3 bước: 1/ Kết nối với Mysql 2 /Lựa chọn Database 3/ Đóng kết nối.

Chú ý : Hiện tại các hệ thống lớn thường dùng 1 trong 3 thư viện để kết nối cơ sở dữ liệu

1 là mysql_connect

2 là mysqli http://phpcoban.com/bai-9-sqli/

3 là PDO http://phpcoban.com/pdo-trong-php/

Trong bài này là cách kết nối dùng mysql_connect. Đây là cách cũ chỉ chạy trên phiên bản php cũ

1. Khởi tạo cơ sở dữ liệu

Khởi tạo cơ sở dữ liệu trên phpmyadmin:

 

2. Kết nối với Mysql

Chúng ta tạo 1 file test.php trong thư mục htdocs của Xampp để thử các câu lệnh truy vấn nhé.

a. Cú pháp kết nối

 

Ví dụ:

Bạn cũng có thể viết ngắn gọn

 

Kết quả khi ta chạy file test.php trên trình duyệt. Như vậy là ta đã kết nối thành công với Mysql.

123

b. Cú pháp lựa chọn cơ sở dữ liệu

Trong hệ quản trị Mysql của bạn có nhiều Database khác nhau nên bạn cần phải lựa chọn tên của Database mà bạn cần thao tác. Ở đây mình sẽ sử dụng Database Demo mà lúc đầu đã tạo.
Cú pháp lựa chọn Database:

 

Ví dụ:

 

Kết quả:

2222

3. Một số câu lệnh truy vấn

a. Các câu lệnh truy vấn thường được sử dụng

Thực thi câu lệnh truy vấn

Cú pháp:

Đếm số dòng dữ liệu trong bảng:

Cú pháp:

Lấy dữ liệu từ bảng đưa vào mảng

Cú pháp:

Chúng ta sẽ thử đưa ra dữ liệu trong bảng Users mà ta đã tạo trong CSDL Demo.
Tiếp tục trong file test.php ta viết câu lệnh truy vấn lấy ra tất cả thông tin trong bảng Users.

Tiếp theo chúng ta kiểm tra trong bảng Users xem đã có user nào chưa. Nếu chưa có thì
đưa ra thông báo “Chưa có user nào”, ngược lại thì đưa ra toàn bộ thông tin của bảng
Users.

Và cuối cùng là chúng ta đóng kết nối và kết thúc xử lý:

Như vậy file test.php hoàn chỉnh như sau:

 

Kết quả:

333

Tổng kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối php và mysql cơ bản, một số hàm thường được sử dụng. Hy vọng bài viết có thể giúp đỡ các bạn trong quá trình xây dụng các ứng dụng bằng php. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">