Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 632

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/entry.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 12

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 120

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 175

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 221

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/pomo/streams.php on line 236

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-includes/widgets.php on line 544

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdSense has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 38

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsWidget has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 941

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsSearch has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1003

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzAdsLU has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/easy-adsense-lite.php on line 1078

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzBaseOption has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 22

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzCheckBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 174

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzRadioBox has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 199

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSelect has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 250

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMessage has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 294

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpTag has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 313

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzHelpPopUp has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 328

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzTextArea has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 346

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzText has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 366

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzSubmit has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 385

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzColorPicker has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 409

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzOneTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 432

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EzMiniTab has a deprecated constructor in /var/www/phpcoban.com/public_html/wp-content/plugins/easy-adsense-lite/EzOptions.php on line 476
Backup và Restore CSDL bằng Commandline - PHP Cơ Bản

Backup và Restore CSDL bằng Commandline

I. Giới thiệu

Khi quản trị CSDL có thể bạn đã cố gắng bảo vệ thật tốt CSDL của mình. Nhưng trong nhiều trường hợp, cách của bạn hoàn toàn có thể có lỗ hổng bảo mật dẫn đến việc mất mát dữ liệu. Do đó, việc backup dữ liệu là hoàn toàn cần thiết, để bạn có thể khôi phục hoàn toàn dữ liệu của mình. Ở bài hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách backup và restore lại csdl sử dụng commandline

II. Hướng dẫn

1. Cách backup CSDL

Mysqldump là một phương pháp hữu ích do MySQL cung cấp để sao lưu các bảng và CSDL. Khi sử dụng mysqldump, tiện ích này sẽ tạo ra một tệp tin văn bản có chứa các câu lệnh SQL cần thiết để tạo ra CSDL và các bảng của bạn một cách an toàn.

Cú pháp:

Trong đó: options có 2 loại:
–no-create-info : chỉ xuất ra các dữ liệu đã được INSERT vào database mà không hề có cấu trúc của từng bảng
–no-data: chỉ xuất ra cấu trúc của các bảng.

Giả sử chúng ta có một CSDL có tên: sakila được lưu trong database với usename: root, password:

a. chỉ xuất ra cấu trúc các bảng

giả sử bạn chỉ muốn xuất ra cấu trúc các bảng, không cần đến dữ liệu, bạn có thể dùng tham số –no-data với cú pháp:

với cú pháp như vậy ta sẽ có cấu trúc các bảng của sakila và được lưu lại với tên sakila_schema.sql tại ổ E:

b. chỉ lưu lại dữ liệu chúng ta đã insert vào csdl

Ngược lại với trường hợp trên khi bạn chỉ quan tâm tới dữ liệu trong csdl mà không hề quan tâm tới cấu trúc của bảng, mysqldump cung cấp cho bạn tham số –no-create-info. Ta dùng lệnh sau với dữ liệu in ra có tên: sakila_data.sql

c. lấy dữ liệu của 1 bảng

giả xử ta muốn lấy dữ liệu của bảng actor và lưu lại vào 1 file xml, vậy ta thực hiện câu lệnh:

d. xuất ra toàn bộ dữ liệu, và cấu trúc các bảng

e. lưu lại toàn bộ các csdl của bạn

để ngăn ngừa trường hợp mất mát toàn bộ các CSDL, mysqldump sẽ giúp bạn backup lại toàn bộ các CSDL trong database và lưu chúng vào cùng một file all_db.sql.

2. restore cơ sở dữ liệu mySQL

Bạn có một file backup database với dữ liệu khá lớn, bạn muốn restore nhưng PHPmyadmin lại không thể xử lý được file dữ liệu lớn như thế. Bạn hoàn toàn có thể import chúng bằng commandline.
Cách 1: Khi file backup của bạn không chứa các định nghĩa cơ sở dữ liệu, yêu cầu cần thiết đó là CSDL đã được tạo trước khi bạn restore

Cách 2:
Sử dụng câu lệnh dưới đây, bạn cũng hoàn toàn có thể restore lại csdl của mình.

 III. Tổng Kết

Trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn cách backup và restore lại CSDL chúc các bạn thành công.

reference: http://mysql-tools.com/en/backup-restore-data-mysql.html

IS05

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">