Bài 13 – Abstract – Interface trong PHP

PHP Cơ Bản
Abstract – Interface (lớp trừu tượng & lớp giao diện).
Trước tiên mình xin nói đôi lời về tác dụng của việc sử dụng phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP cũng như các ngôn ngữ lập trình khác. Theo như chúng ta đã biết thì việc lập trình thuần túy sẽ làm các lập trình viên tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể bảo trì sản phẩm của mình. Và đó cũng chính là lý do OOP ra đời. Lập trình theo hướng đối tượng sẽ giúp chúng ta bảo trì sản phẩm của mình một cách rất đơn giản và hiệu quả.
Để không mất thời gian của các bạn mình sẽ đi vào phần chính của bài hôm nay. Đó là Abstract và Interface trong OOP.
1.Abstract class (Lớp trừu tượng)
Lớp trừu tượng là gì : Chúng ta có thể hiểu đơn giản nó như một lớp cha cho tất cả các lớp con có cùng bản chất kế thừa nó. Chú ý là mỗi lớp con chỉ có thể thừa kế từ một lớp cha và chúng ta cũng không thể tạo được các đối tượng trực tiếp từ lớp cha. Các lớp này sẽ chứa các phương thức trừu tượng, các lớp khác khi kế thừa sẽ phải định nghĩa các phương thức ấy.
Sau đây mình sẽ lấy ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu :
Ví dụ 1:
vd1
2. Interface (lớp giao diện)
Lớp giao diện là gì: Lớp này được xem như một mặt nạ cho tất cả các lớp cùng cách thức hoạt động nhưng có thể khác nhau về bản chất. Từ đó lớp dẫn xuất có thể kế thừa từ nhiều lớp Interface để bổ sung đầy để cách thức hoạt động của mình(đây gọi là đa kế thừa). Chú ý các bạn không được định nghĩa các phương thức trong lớp interface.
Ví dụ: vd2

Ngoài ra bạn cũng có thể vừa kế thừa 1 lớp trừu tượng và sử dụng nhiều lớp giao diện.
Ví dụ:vd3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-08-26', '2019-08-26 09:36:42', '35.175.200.4', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')