Monthly Archive: June 2016

Hướng dẫn tích hợp ngân lượng. 0

Hướng dẫn tích hợp ngân lượng.

Hi anh em.   Tình hình là rất nhiều site ở việt nam tích hợp thanh toán qua ngân lượng nhưng gặp vấn đề khi kết nối. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tích...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-09-20', '2019-09-20 03:48:56', '18.206.16.123', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')