PHP Cơ Bản

Authentication trong Laravel 5.1 bài 1 1

Authentication trong Laravel 5.1 bài 1

Mới ra bản laravel 5.2 nhưng mình sẽ chưa hướng dẫn vì bản mới nhất chưa ổn định và còn lỗi khi chạy thử.   1. Setup laravel theo hướng dẫn ở trang chủ...

Product information 1

add attribute to order magento. Thêm mới attribute cho order magento

1.) Create a file at app/etc/modules/ and name it whatever you want. I will name it Long_Custom.xml Paste this code in that file:

in this file /app/code/local/Long/Custom/etc/config.xml

and create this file /app/code/local/Long/Custom/sql/custom_setup/install-0.1.0.php and add...

magento 0

Tìm hiểu Magento – Taxes

Managing Taxes Magento cung cấp một loạt các lựa chọn cho việc xác định các loại thuế . Tax classes được sử dụng để xác định Tax Rules. Quy định thuế được xác định...

Product information 0

Widget cơ bản trong magento

Chapter 31: Widget Widget là một đoạn mã mà làm cho nó có thể hiển thị một loạt nội dung và đặt nó ở một loạt tài liệu tham khảo khối cụ thể trong...

WordPress database error: [Column 'referer' cannot be null]
INSERT INTO `wp_power_stats_visits` (`date`, `time`, `ip`, `country`, `device`, `referer`, `browser`, `browser_version`, `is_search_engine`, `user_agent`, `is_bot`, `os`) VALUES ('2019-09-20', '2019-09-20 03:48:51', '18.206.16.123', 'US', 'desktop', NULL, NULL, '', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', '')